Welkom

Welkom bij de Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed Vlaanderen.

Wat is de Onderzoeksbalans?
Je kunt de Onderzoeksbalans Onroerend erfgoed vergelijken met een boek, al bestaat hij enkel in een digitale versie. In dit digitale boek vind je een overzicht van de kennis, de hiaten en de actuele onderzoeksvragen over het onroerend erfgoed in Vlaanderen. Net zoals in een klassiek wetenschappelijk boek kun je de Onderzoeksbalans van de eerste tot de laatste letter doornemen. Of je bepaalt wat je leest met de thematische inhoudstafel. Die vind je bij ONDERZOEKSBALANS, in de menubalk rechts bovenaan.

Een wetenschappelijk overzichtswerk vermeldt doorgaans bibliografische referenties. De Onderzoeksbalans doet dit ook. Zo vind je in de tekst zelf bronvermeldingen of verwijzingen naar onderzoekers. Daarnaast staan diezelfde verwijzingen én andere relevante titels in de BIBLIOGRAFIE, die aan de onderzoeksbalans is gekoppeld.

Het wetenschappelijk overzichtswerk is geen wet, decreet of andere vorm van regelgeving en heeft geen bindend karakter. De Onderzoeksbalans dient meer als inspiratiebron en platform waar je opvattingen en inzichten leest en deelt. Bij HELP vind je onder meer informatie over hoe je publicaties aanraadt of hoe je reacties bij de tekst plaatst. Zo blijft de Onderzoeksbalans immers evolueren.

Hou er bij uw consultaties rekening mee dat de inhoud van deze website sinds eind 2008 niet meer systematisch geactualiseerd werd. Voor de discipline archeologie komt er tegen eind 2017 een doorstart. We houden u graag ook via deze website op de hoogte van het nieuwe initiatief voor archeologie van zodra dit een meer concrete vorm aangenomen heeft.