Biblio

Zoeken
Exporteer 2164 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Buyle, M. e.a., 2000. Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische Monumenten, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Buyle, M., 2010. Le plaffon et stuc au noteleir. Onderzoek en proefrestauratie van de decoratie van le salon rond. In J. Buijs & Bergmans, A. Een belvedère aan de Schelde. Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797). Relicta Monografieën. Brussel: Vioe, pp. 405-443.
Buyle, M., 2008. De mythe van de 'retour à l'origine'. Badineren langs begrippen van authenticiteit, interpretatie, restauratie en reconstructie. . In De mythe van de ‘retour à l’origine’. Authenticiteit en interpretatie in de conservatie-restauratie / Le mythe du ‘retour à l’origine’. Le conservateur-restaurateur face à l’authenticité et l’interprétation . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK - APROA/VIOE, pp. 20-32.
Buyle, M., 1998. De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw) - Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg , 2, pp.87-97.
Buyle, M., 2006. La joie des couleurs médiévales. Une polychromie architecturale du XIIIe siècle dans la sacristie de l'église des dominicains de Louvain. In 12e journées d'études de la SFIIC, Paris, Institut national du patrimoine 22-23 juin 2006. Couleur et temps. La couleur en conservation et restauration. Paris, pp. 186-193.
Buyle, M., 1992. De melkerijen in Wachtebeke. Jaarboek 1992. Heemkundige Kring "Oud-Wachtebeke", 1992, pp.5-166.
Buyle, M., 1998. Retabel van Sint-Jan de Doperkerk van Hemelveerdegem. Monumenten en Landschappen, 17(3), pp.56-63.
Buyle, M., 1997. De kleurige afwerking van de gotische architectuur. In M. Buyle e.a. Gotische architectuur. Tielt, pp. 205-233.
Buyle, M., 1995. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 33(1), p.s.p.
Buyle, M., 1997. De gotische woonst. In M. Buyle e.a. Gotische architectuur in België. Tielt: Lannoo, pp. 186-204.
Buyle, M., 1974. De muurschilderingen in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven .
Buyle, M., 2005. Het gebruik van lijmen en fixeermiddelen bij oude restauraties van muurschilderingen. In M. Buyle De problematiek van verlijmingstechnieken en –materialen in de conservatie-restauratie / La problématique des adhésifs et liants en conservation-restauration . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK/APROA, pp. 83-96.
Buyle, M., 1994. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Buyle, M. e.a., 2004. Het verhaal van de gotiek in de Getestreek. In Brabantse bouwmeesters. Het verhaal van de gotiek. Leuven: Provincie Vlaams-Brabant, pp. 1-52.

Pagina's