Biblio

Zoeken
Exporteer 23035 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
De Clercq, W., 1999. De Belgische Waar: terra nigra en terra rubra. In G. De Mulder & Rogge, M. De Gallo-Romeinse vicus te Velzeke I. Sporen van Flavische en 2de-eeuwse bewoning. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 46-54.
Smets, M., 1985. De Belgische wederopbouw op de overgang tussen stadsbouwkunst en stedebouw. In Resurgam. De Belgische wederopbouw na 1914. Brussel, pp. 71-97.
Strauven, F., 1994. De betekenis van het vliegtuig bij Braem. In D. Hennebert Luchttuigen 1900-1958 & Panamarenko. Brussel: Fondation pour l'Architecture, pp. 54-63.
Van Den Berg, K., 2002. De bewogen geschiedenis van de familie Verlinden en de Brouwerij de Drie Linden. In Anoniem Brasschaet, een bloeiend verleden. 25 jaar Heemkundige Kring Breesgata. Brasschaat, pp. 195-320.
Cuyt, G., 1987. De bewoning rond Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode. In E. Warmenbol Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en fabels. Antwerpen, pp. 127-144.
Oost, T., 1984. De bewoningsgeschiedenis in Groot-Antwerpen (tot ca. 1000 na Chr.). In Een Stad groeit: Eenheid in Verscheidenheid. Antwerpen, pp. 4-8.
Termote, J., 1990. De bewoningsgeschiedenis van de Noordelijke Westhoek in de Vroege en Volle Middeleeuwen (5de-12de eeuw). In Getuigen in Polderklei. Huldeboek Dr. historicus Godgaf Dalle. Veurne, pp. 103-118.
Oost, T., 1987. De bewoning te Antwerpen tijdens de Gallo-Romeinse periode. In E. Warmenbol Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en fabels. Antwerpen, pp. 107-126.
Despriet, P., 1984. De bijdrage van de numismatiek. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk, p. 8.
Vermeersch, P.M., 1975. De biostratigrafische en lithostratigrafische positie van de epipaleolithische en mesolithische industrieën in Laag België. In CONGRES ST.NIKLAAS-WAAS.ANNALEN FEDER. KRINGEN OUDHEIDKUNDE EN GESCHIEDENIS 1975. Sint-Niklaas, pp. 66-71.
Cooremans, B., 1994. De botanische macroresten. In M. Pieters e.a. Raversijde: een 15de eeuwse kuil, een lens met platvisresten, en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners. Archeologie in Vlaanderen. Zellik: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, pp. 271-272.
Arts, N. & van de Wijdeven, W., 2002. De Bronstijd in de Nederlandse Kempen. Een regionale synthese. In H. Fokkens & Jansen, R. 2000 jaar bewoningsdynamiek - Brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied. Leiden: Maaskantproject Leiden, pp. 235-258.
Van Impe, L., 1981. De bronstijd in de streek van Diest. In P. Vynckier Prehistorie in de streek rond Diest. Getuigen van menselijke bewoning van voor onze tijdrekening. Diestsche Cronycke. Diest, pp. 61-85.
Warmenbol, E., 1987. De bronstijd in het Antwerpse: bronzen bijlen uit Schelde en Schijn. In E. Warmenbol Het ontstaan van Antwerpen: feiten en fabels. Antwerpen: Warmenbol E. , pp. 57-69.
De Somer, P., 1988. De brouwerij Cerkel in Diest. In R. Baetens Industriële archeologie in Vlaanderen. Antwerpen, pp. 187-196.
Mestdagh, M., 1986. De brouwerijnijverheid (Ancien Régime tot 1955/1956) en het herbergwezen (middeleeuwen tot nu). In Anoniem Jaarboek Geschied- en Heemkundige Kring Houtland. Torhout, pp. 1-70.
De Clippele-De Bleser, C., 1988. De Brugse glasvondsten. In Brugge onder-zocht 10 jaar stadsarcheologisch onderzoek. Brugge, pp. 141-150.
Janssen, E., 2007. De bunkers van het Bruggenyhoofd Gent te Eke en Nazareth. In Jaarboek van de Heemkring Scheldeveld. Sint-Martens-Latem, pp. 25-38.
Waegeman, T., 2010. De burcht- en kasteelsite van Millen (Riemst). In T. Vanderbeken 't Is maar de kwestie ze te vinden.. Tentoonstellingsbundel. Van 300 000 jaar geleden tot WO II. Archeologie in Zuid-Oost-Limburg. Zolad+-publicaties. Riemst: Zolad+, pp. 73-78.
Laleman, M., 2000. De burgerlijk architectuur. In A. Deléhouzée e.a. Romaanse architectuur in België. Tielt, pp. 125-155.
Thoen, H., 1987. De burgerlijke nederzettingen. In H. Thoen De Romeinen langs de Vlaamse kust. s.l. (Brussel), pp. 64-81.

Pagina's