Biblio

Zoeken
Exporteer 2164 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Buyle, M., 1995. Middeleeuwse muurschilderingen in Vlaanderen. Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen, 33(1), p.s.p.
Buyle, M., 2001. Ervaringspraktijk als basis voor een gefundeerde adviesverlening. Monumenten en Landshappen, 20(6), pp.3-5.
Buyle, M., 2002. Symboliek van kleuren. In M. Buyle e.a. De beeldentaal van symbolen. M&L Cahier. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Monumenten en Landschappen, pp. 56-71.
Buyle, M., 2001. Het gebruik van goud en goudimitatie. Monumenten, Landschappen en Archeologie, 20(4), pp.23-37.
Buyle, M., 1985. Drempels of de problematiek van de interieurrestauratie. M&L Monumenten en landschappen, 4(5), pp.32-38.
Buyle, M., 2005. Het gebruik van lijmen en fixeermiddelen bij oude restauraties van muurschilderingen. In M. Buyle De problematiek van verlijmingstechnieken en –materialen in de conservatie-restauratie / La problématique des adhésifs et liants en conservation-restauration . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK/APROA, pp. 83-96.
Buyle, M., 1998. De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw) - Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg , 2, pp.87-97.
Buve, A., S.D. Een geheime brouwerij in 1838. Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 56, pp.235-235.
Buve, A., 1954. De ruines van het kasteel van Rupelmonde. Annalen van den Oudheidkundigen Kring van het Land van Waas, 60(1), pp.89-90.
Bussels, M., 1950. Vraagbaak. Het Oude Land van Loon, 5, pp.210-211.
Bussels, M., 1961. Kunstenaars en ambachtslieden van de 18de eeuw, in dienst van de abdij te St.-Truiden. Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, 16, pp.221-234.
Bussels, M., 1947. De oude kerk van Asch. Het Oude Land van Loon, 2, pp.159-160.
Bussels, M., 1939. De burcht van Grevenbroek. Limburg. Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Volkskunde, 20(9), pp.185-198.
Bussels, M., 1940. De kapel van het Herent. Limburg. Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheidkunde en Volkskunde, 21, pp.189-194.
Bussels, M., 1976. De middeleeuwen en de moderne tijd. In Bijdrage tot de geschiedenis van Hamont. Hamont, pp. 171-149.
Bussels, M., 1956. De verdeling en beheer van de goederen der St-Truidense abdij. Het Oude Land van Loon. Jaarboek van de Federatie der Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg, 11, pp.331-347.

Pagina's