Biblio

Zoeken
Exporteer 1025 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan R  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
R
Rozoy, J.-G., 1976. Le concept de culture pour l'Epipaléolithique (France et Belgique). Bulletin d'anthropologie du Sud-Ouest, 11, pp.164-173.
Rozoy, J.-G., 1976. Opglabbeek(Ruiterskuil). de Leiegouwe, 1976, pp.182-191.
Rozoy, J.-G., 1998. The (re-)population of Northern France between 13000 and 8000 BP. Quarternary International, 49/50, pp.69-86.
Rozoy, J.-G., 1971. La fin de l'Epipaléolithique ("mésolithique") dans le nord de la France et la Belgique. In H. Schwabedissen Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Fundamenta. Böhlau (Köln), pp. 1-78.
Rozoy, J.-G., 1973. The Franco-Belgian Epipaleolithic. Current Problems. In The mesolithic in Europe. Warsaw, pp. 503-530.
Roymans, N., Creemers, G. & Scheers, S., 2012. Late Iron Age Gold Hoards from the Low Countries and the Caesarian Conquest of Northeren Gaul, Amsterdam - Tongeren: Amsterdam University Press; Gallo-Roman Museum Tongeren.
Roymans, N., 1988. Religion and Society in Late Iron Age Northern Gaul, Leiden: Instituut voor Pre- en protohistorie.
Roymans, N. & Fokkens, H., 1991. Een overzicht van veertig jaar nederzettingsonderzoek in de Lage Landen. In H. Fokkens & Roymans, N. Nederzettingen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd in de Lage Landen. Nederlandse Archeologische Rapporten. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 1-20.
Roymans, N. & Gerritsen, F., 2002. Landschap, ecologie en mentalités. Het Maas-Demer-Scheldegebied in een lange-termijn perspectief. . In H. Fokkens & Jansen, R. 2000 jaar bewoningsdynamiek - Brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied. Leiden: Maaskantproject Leiden, pp. 371-406.
Roymans, N., 1993. Romanisation and the transformation of a martial elite-ideology in a frontier-province. In Frontières d'Empire. Actes de la Table Ronde Internationale de Nemours 1992. Mémoires du Musée de Préhistoire d'Ile-de-France. Nemours, pp. 33-50.
Roymans, N., 1990. Tribal Societies in Northern Gaul. An anthropological perspective, Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Albert Egges van Giffen Instituut voor Prae- en Protohistorie.
Roymans, N., 1988. Religion and Society in Late Iron Age Northern Gaul. In Dyson & Biddle, First Millenium Papers. Western Europe in the First Millenium AD. BAR International Series. Londen, p. 21.
Roymans, N., 2004. Ethnic Identity and Imperial Power. The Batavians in the Early Roman Empire, Amsterdam Archaeological Studies: Amsterdam University Press.
Roymans, N. & Heeren, S., 2004. L'archéologie des habitats ruraux romains aux Pays-bas. Bilan de cent années de recherches. Revue du Nord - Archéologie de la Picardie et du Nord de la France, 358(86), pp.19-36.
Roymans, N., 1983. The North Belgic Tribes in the 1st century B.C.: a historical-anthropological perspective. In R. Brandt & Slofstra, J. Roman and native in the Low Countries. Spheres of interaction. BAR International Series. Oxford, pp. 43-70.
Roymans, N., 1996. The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area. In N. Roymans From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 9-126.
Roymans, N., 1996. The sword or the plough. Regional dynamics in the romanisation of Belgic Gaul and the Rhineland area. In N. Roymans From the sword to the plough. Three studies on the earliest romanisation of Northern Gaul. Amsterdam Archaeological Studies. Amsterdam, pp. 9-126.

Pagina's