Biblio

Zoeken
Exporteer 3635 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Rost, A., 2007. Charactistics of Ancient Battlefields: the battle of Varus (AD 9). In D. Scott, BAbits, L., & Haecker, C. Fields of Conflict: battlefield archaeology from the Roman Empire to the Korean War . Westport CT: Praeger, pp. 50-57.
Berker, M. e.a., 2008. Châteaux à motte des ancien Pays-Bas méridionaux: un état de question après quinze ans de silence. In Château Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale XXIII. Caen, pp. 21-3.
Berkers, M. e.a., 2008. Châteaux à motte des ancien Pays-Bas méridionaux: un état de question après quinze ans de silence. . In Château Gaillard. Etudes de Castellologie médiévale. Caen, pp. 21-32.
Braem, R., 1978. Commentaires de membres du jury. In Prix d'architecture Robert Maskens 1978. s.l., pp. 7-10.
Beltran, J. e.a., 1994. Conservación del patrimonio artístico del Convento de Santo Domingo. In Serie estudios y metodologias de preservacion del patrimonio cultural, Proyecto Ecuador-Belgica . Serie estudios y metodologias de preservacion del patrimonio cultural, Proyecto Ecuador-Belgica . Quito, p. 57.
Beeckman, D., 2007. Constructiewijze en bouwgeschiedenis. In De cop doorgespoeld, Een 16de eeuwse beerputvulling anders bekeken. Dendermonde, pp. 38-47.
Van de Vijver, D., 2004. "Construction History in Belgium". In A. Becci e.a. Construction History. Research Perspectives in Europe. Genova, pp. 157-196.
Crombé, P., S.D. Contacts et échanges entre chasseurs-cueilleurs et agriculteurs durant le 6ème et 5ème millénaire avant J.C. dans l'ouest de la Belgique. In L. Burnez-Lanotte, Ilett, M., & Allard, P. Fin des traditions danubiennes dans le Néolithique du bassin parisienet de la Belgique (5100-4700 BC); autour des recherches de Claude Constantin. Mémoires de la Société Préhistorique Française. s.l., p. s.p.
Bourgeois, J. & Semey, J., 1991. Contribution de la photographie aérienne à l'étude de l'Age dur Fer en Flandre intérieure. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica. Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 89-100.
Bourgeois, J. & Semey, J., 1991. Contribution de la photographie aérienne à l'étude de l'Age dur Fer en Flandre intérieure. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica. Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 89-100.
Ervynck, A., Lentacker, A. & Van Neer, W., 2010. Culinaire archeozoölogie: de moeizame zoektocht naar tafelresten. In M. Dewilde, Ervynck, A., & Becuwe, F. Cenulae recens facta. Een huldeboek voor John De Meulemeester. Novi Monasterii. Gent: Academia Press, pp. 189-210.
Lodewijckx, M. e.a., 2005. D27: Landen/Neerlanden - Panbrugge. In I. In 't Ven e.a. Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998. Archeologie in Vlaanderen Monografie. Brussel, p. 180.
Lodewijckx, M. e.a., 2005. D27: Landen/Neerlanden - Panbrugge. In I. In 't Ven e.a. Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998. Archeologie in Vlaanderen Monografie. Brussel, p. 180.
Laleman, M.-C., 1979. Dakpannen. In J. Vandenhoute e.a. De Sint-Pietersabdij te Gent - Archeologische vondsten uit de buitentuin. Gent, p. 269.
Van Strydonck, M., 2004. Dateren met radioactieve koolstof. In C. Verbeeck, Delaruelle, S., & Bungeneers, J. Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen. Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, pp. 379-382.
Jansma, E. & Hanraets, E., 2004. Dating Flanders - towards a Flemish tree-ring chronology of oak. In E. Jansma e.a. Tree Rings in Archaeology, Climatology and Ecology, Volume 2. Proceedings of the Dendrosymposium 2003. Schriften des Forschungszentrum Jülich, Reihe Umwelt 44. Jülich: Forschungszentrum Jülich, pp. 131-138.
Bourgeois, J., 2001. De aantrekkingskracht van de Schelde. Veranderende occupatiepatronen van de Bronstijd tot de IJzertijd?. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 111-130.
Bourgeois, J., 2001. De aantrekkingskracht van de Schelde. Veranderende occupatiepatronen van de Bronstijd tot de IJzertijd?. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 111-130.
De Clercq, W. & De Groote, K., 2001. De archeologie van een aardgasleiding. De middeleeuwse vondsten in een ruimer perspectief. In L. Bauters e.a. Monumentenzorg en cultuurpatrimonium Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 2000. Gent, p. 196.
De Somer, P., 1988. De brouwerij Cerkel in Diest. In R. Baetens Industriële archeologie in Vlaanderen. Antwerpen, pp. 187-196.
Becuwe, F., 1990. De Capucijnen en de brand in het Veurnse Smissestraatje in 1657. Een bijdrage tot de grondinname- en bouwgeschiedenis van het Veurnse capucijnenstift. In Getuigen in Polderklei. Huldeboek Dr. Hist. Godgaf Dalle, Beauvoorde. Veurne: De Rode Bles, pp. 9-20.

Pagina's