Biblio

Zoeken
Exporteer 169 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan O  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
O
Oost, T. & Geyskens, L., 1984. Zichem (Br.): de Maagdentoren. Archeologie, 1984(1), p.32.
Oost, T., 1991. Beeldjes en plaketjes : archeologische gegevens uit Antwerpen over een volksgebruik. In Liber AMicorum prof. dr. Jozef Van Haver. Brussel, pp. 283-296.
Oost, T., 1992. Halfproducten, steunstukken en misbaksels : afval van een majolicabewerkplaats. In Blik in de bodem - Recent stadsarcheologisch onderzoek in Antwerpen. Antwerpen, pp. 99-108.
Oost, T., 1981. Archeologisch onderzoek in de stad Antwerpen 1975-1980. Tijdschrift der stad Antwerpen, 1981, pp.33-43.
Oost, T., 1983. Antwerpen. Van nederzetting tot metropool. Archeologisch - historisch onderzoek in de Antwerpse binnenstad. In Antwerpen . Tentoonstelling Volkskundemuseum. Antwerpen, p. 85.
Oost, T., 1984. De bewoningsgeschiedenis in Groot-Antwerpen (tot ca. 1000 na Chr.). In Een Stad groeit: Eenheid in Verscheidenheid. Antwerpen, pp. 4-8.
Oost, T., Van Impe, L. & Bastiaens, J., 2001. Nederzettingen uit de late bronstijd en de ijzertijd in Gingelom-Molenveld. In A. Schrijvers & Van Impe, L. Op het spoor van het verleden. Archeologie op de Hogesnelheidslijn. Leuven, pp. 146-170.
Oost, T., 1983. Overzicht van de opgravingen 1981-1982 aan de Maagdentoren te Zichem. Bulletin Antwerpse Vereniging voor Bodem- & Grotonderzoek, 3, pp.82-87.
Oost, T., 1975. Oud-Heverlee: gepolijste bijl. Archeologie, 1975(1), p.11.
Oost, T., 1975. Melsbroek: vuistbijl. Archeologie, 1975(1), p.11.
Oost, T., 1983. Deurne (Antw.): vuursteenafslagen. Archeologie , 1983(1), pp.12-13.
Oost, T., 2001. Majolica en faience uit Wintam. VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 54, pp.36-38.
Oost, T., 1979. Stadskernonderzoek in Antwerpen (Antw.). Archaeologia Mediaevalis, 2, pp.20-21.
Oost, T. e.a., 1993. Le sous-sol de la cathédrale. Les recherches archéologiques dans le cadre de la restauration. In W. Aerts La Cathédrale Notre Dame d'Anvers. Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 305-338.
Oost, T. e.a., 1993. Underneath the cathedral. Archaeological investigation of the site during restoration. In W. Aerts The Cathedral of Our Lady in Antwerp . Antwerpen: Mercatorfonds, pp. 305-338.
Ooghe, R. e.a., 1982. Rollegem, Kortrijk.
Ooghe, R. e.a., 1980. Marke, Kortrijk.
Ooghe, R. & Despriet, P., 1984. Het Romeinse wegennet in Zuid-West-Vlaanderen. In P. Despriet Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografie. Kortrijk, p. 29.
Ooghe, R. e.a., 1981. Kaster, Kortrijk.
Ooghe, R., 1984. Romeinse nederzettingssporen in Wevelgem. In P. Despriet Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk, p. 42.
Onraet, I., 2005. Een nieuwe functie voor een oude kaasmakerij. Monumenten en Landschappen, 24, pp.37-50.

Pagina's