Biblio

Zoeken
Exporteer 1923 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan R  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Ribbens, R., 2006. Huizenonderzoek Paardenstraatje. Jaarverslag 2006. In Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Mechelen, pp. 312-313.
Janssens, P., 1973. In bijlage: het anthropologisch onderzoek. In H. Roosens, Lux, G., & , Grafveld met Gallo-Romeinse tumulus te Berlingen. Archaeologia Belgica. Brussel, pp. 56-61.
Rogge, M., 1989. In het voetspoor van Guicciardini. Een vondstmelding uit de 16e eeuw getoetst aan de resultaten van de archeologische veldprospektie in het Velzeekse. In Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen. Bijdragen I. Handelingen. Zottegem: Zottegems genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, pp. 191-195.
Braeckman, K., 1993. Inventaris van de vindplaatsen. In F. Vermeulen, Rogge, H., & Van Durme, L. Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht. Archeologische Inventaris Vlaanderen. Buitengewone Reeks. Gent, pp. 25-40.
Sergant, J. & Perdaen, Y., 2001. Jachtgronden en visvelden. De Vlaamse Scheldevallei tijdens het mesolithicum. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 37-50.
Bru, M.-A. e.a., 2007. Kammerstraat 16-18. In Archeologisch onderzoek in Gent 1999-2006. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 52-54.
Rogge, M., 1978. Kataloog van de vondsten uit de Gallo-Romeinse nederzettingen van Zottegem-Velzeke. II. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII. Gent, pp. 65-128.
Rogge, M., 1976. Kataloog van de vondsten uit de Gallo-Romeinse nederzettingen van Zottegem-Velzeke. In Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen VII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 73-186.
Vermeulen, F., 1993. Kronologie van de Romeinse nederzetting. In F. Vermeulen, Rogge, M., & Van Durme, L. Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht. Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone Reeks. Gent, pp. 131-144.
Rogge, M. & Vermeulen, F., 1993. Kruishoutem onder Romeins bewind. In F. Vermeulen, Rogge, M., & Van Durme, L. Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht. Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone Reeks. Gent, pp. 57-74.
Rogge, M. & Vermeulen, F., 1993. Kruishoutem onder Romeins bewind. In F. Vermeulen, Rogge, M., & Van Durme, L. Terug naar de bron. Kruishoutem archeologisch doorgelicht. Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone Reeks. Gent, pp. 57-74.
Rozoy, J.-G., 1971. La fin de l'Epipaléolithique ("mésolithique") dans le nord de la France et la Belgique. In H. Schwabedissen Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Fundamenta. Böhlau (Köln), pp. 1-78.
Roymans, N. & Gerritsen, F., 2002. Landschap, ecologie en mentalités. Het Maas-Demer-Scheldegebied in een lange-termijn perspectief. . In H. Fokkens & Jansen, R. 2000 jaar bewoningsdynamiek - Brons- en IJzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied. Leiden: Maaskantproject Leiden, pp. 371-406.
Crombé, P. & Van Moerkerke, J., 1987. La Préhistoire. In J. Bourgeois e.a. Fouilles à Vinderhoute-Molenburg.Campagne 1985-1986. Occupation Mésolithique, habitat du second âge du fer et de l'époque romaine. Scholae Archaeologicae. Gent, pp. 15-32.
Lodewijckx, M. & Wouters, L., 1995. Le jouguet de Wange (Landen, Belgique). In G. Raepsaet & Rommelaere, C. Brancards et transport attelé entre Seine et Rhin de l’Antiquité au Moyen Age. Aspects archéologiques, économiques et techniques. Actes du colloque de Bruxelles et Treignes, 1er et 2 octobre 1993. Treignes, pp. 57-66.
Lodewijckx, M. & Wouters, L., 1995. Le jouguet de Wange (Landen, Belgique). In G. Raepsaet & Rommelaere, C. Brancards et transport attelé entre Seine et Rhin de l’Antiquité au Moyen Age. Aspects archéologiques, économiques et techniques. Actes du colloque de Bruxelles et Treignes, 1er et 2 octobre 1993. Treignes, pp. 57-66.
Scheid, J., 2006. Les dévotions en Germanie inférieure: divinités, lieux de culte, fidèles. In M. Dondin-Payre & Raepsaet-Charlier, M. T. Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires civiques dans l’Occident Romain. Bruxelles, pp. 297-346.
Will, E., 1962. Le sel des Morins et Ménapiens. In M. Renard Hommages à Albert Grenier. Collection Latomus. Bruxelles-Berchem: Latomus, pp. 1650-1658.
Roebroeks, W., 1996. Les industries du Pleistocène moyen aux Pays-Bas et en Belgique. In A. Tuffreau L'Acheuléen dans l'Ouest de l'Europe. s.l., pp. 155-160.
Ryckaert, M., 1995. Les origines et l'histoire ancienne de Bruges: l'état de la question et quelques données nouvelles. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. Peasants and Townsmen in Medieval Europe: Studia in Honorem Adriaan Verhulst. Gent, pp. 117-134.
Dondin-Payre, M. & Raepsaet-Charlier, M.-T., 2006. Les sanctuaires, témoins de romanité. In M. Dondin-Payre & Raepsaet-Charlier, M. - T. Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires civiques dans l'Occident Romain. Bruxelles: Le Livre Timperman, p. V-XXV.
Dondin-Payre, M. & Raepsaet-Charlier, M.-T., 2006. Les sanctuaires, témoins de romanité. In M. Dondin-Payre & Raepsaet-Charlier, M. - T. Sanctuaires, pratiques cultuelles et territoires civiques dans l'Occident Romain. Bruxelles: Le Livre Timperman, p. V-XXV.

Pagina's