Biblio

Zoeken
Exporteer 3635 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan B  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Bockstael, P., 1986. Verloren voorwerpen: een Romeins intaglio. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 10(2), pp.67-72.
Bats, M. e.a., 2004. Verkennend en waarderend booronderzoek in het alluvium van de Schelde. Notae Praehistoricae, 24, pp.175-179.
Braem, R., 1954. Verkeer en stedebouw. Bouwen en Wonen, 1(7), pp.241-242.
Bergmans, A., 1984. Verdwenen muurschilderingen in de St.-Aldegondiskerk te Alken. M&L Monumenten en landschappen, 3(1), pp.50-54.
Vanmontfort, B. e.a., 2002. Veldwezelt (Lanaken): midden paleolithicum. Limburg-Het Oude Land van Loon, 81, pp.314-317.
Vanmontfort, B. e.a., 2002. Veldwezelt (Lanaken): middenpaleolithicum. Limburg, 4, pp.314-317.
Bogaert, C., Deseyn, G. & Lanclus, K., 1982. Van Winkelen en puien. Monumenten en Landschappen, 1(2), pp.12-41.
Broes, K., 2007. Van tribulum tot rosmolen - Een zoektocht naar het ontstaan van de molen. Molenecho's - Vlaams tijdschrift voor Molinologie, 35(1), pp.1-253.
Boone, M., Laleman, M.C. & Liévois, D., 1990. Van SimonsRijkensteen tot Hof van Ryhove. Van erfachtige lieden tot dienaren van de centrale Bourgondische staat. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, XLIV, pp.47-86.
Becuwe, F., 1987. Van ruïne tot mondvoorraad. Een korte bijdrage tot de geschiedenis van de abdij Ten Duinen. De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek. , 17, pp.69-76.
Bergmans, A., 1993. Van Lucca naar Brugge. Een Volto Santo in de Speelmanskapel. M&L Monumenten en landschappen, 12(6), pp.17-24.
Brackx, F., 1985. Van leem tot steen - De Wilderste steenoven. De Spycker, 42(1-2), pp.23-38.
Debonne, V. e.a., 2009. Van Heilig-Kruisklooster tot Sint-Bernardusabij in Bornem (prov. Antwerpen). Een bouwhistorisch onderzoek met het oog op herbestemming. Relicta. Archeologie, Monumenten-en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 4, pp.257-288.

Pagina's