Biblio

Zoeken
Exporteer 23028 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Filter gelijk is aan   [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
W
Wightman, E.M., 1978. North-Eastern Gaul in Late Antiquity: the testimony of settlement patterns in an age of transition. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 28, pp.241-250.
Wightman, E., 1974. La Gaule chevelue entre César et Auguste. In Actes du 9ème Congrès d’études sur les frontières romaines. Mamaïa, p. 473.
Wijnant, E., 1983. Abdijbier. Brabant, 3, pp.64-67.
Wijnen, J., Claesen, J. & Van de Konijnenburg, R., 2015. Landschappelijk en bodemkundig booronderzoek, Maaseik site terca, Bree: HAAST - Historisch en Archeologisch Advies, Studies en Toegepast onderzoek.
Wijns, D., 1993. Een mensenleven gasgeschiedenis in Diest: 1906-1992. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven .
Wilbers-Rost, S., 2007. Total Roman Defeat at the Battle of Varus AD 9. In D. Scott, BAbits, L., & Haecker, C. Fields of Conflict: battlefield archaeology from the Roman Empire to the Korean War . Westport CT: Praeger, pp. 121-132.
Wild, J.P., 1970. Textile manufacture in the northern Roman provinces, Cambridge: Cambridge University Press.
Will, E., 1962. Le sel des Morins et Ménapiens. In M. Renard Hommages à Albert Grenier. Collection Latomus. Bruxelles-Berchem: Latomus, pp. 1650-1658.
Willaert, R., 1987. Het Fort Blanpain op de Ketelheide. Zoniën: geschied- en oudheidkundig tijdschrift voor IJse- en Laneland, 11(3), pp.197-200.
Willemijns, F., 1993. Kasteel van Olsene, 140 jaar geleden gebouwd. Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte, 14, pp.57-59.
Willemijns, F., 1992. De St-Pieterskerk van Zulte voor en na de uitbreiding (1911-1925). Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte, 13, pp.41-50.
Willemijns, F., 1991. 150 jaar geschiedenis rond het kasteel van Zulte. Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van Zulte, 11, pp.54-71.
Willems, M., Claeys, J. & Vanmontfort, B., 2018. Opvelp - Verbranden Toren. Fieldschool 2016, Eenheid Prehistorische Archeologie. Katholieke Universiteit Leuven.
Willems, J., 1962. Eksel: de Winner. Archeologie , 1962 (2 ), p.52 .
Willems, W.J.H., 1985. Archeologische kroniek van Limburg over 1984. Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg, 121, pp.146-196.
Willems, J., 1996. Opgraving Wijnegem Vuurkruisenlaan. In Jaarboek AVRA 1996. s.l.: Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie, pp. 84-87.
Willems, M. & Vanmontfort, B., 2014. Beveren Noord- Zuidverbinding. Archeologische prospectie met ingreep in de bodem, Leuven: Eenheid Prehistorische Archeologie. Katholieke Universiteit Leuven.

Pagina's