Biblio

Zoeken
Exporteer 166 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
1986
Crombé, P., 1986. Een prehistorische site te Kerkhove (Mesolithicum - Neolithicum). Westvlaamse Archaeologica, 2(1), pp.3-39.
Crombé, P. & Vanmoerkerke, J., 1986. Mesolithicum te Vinderhoute-Molenbrug. Notae Praehistoricae, 6, p.103.
Crombé, P., 1986. Nukerke (Maarkedal, O.-Vl.). Archeologie, 2, p.97.
Crombé, P., 1986. Prehistorische vondsten op de Muziekberg (Ronse). Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 35, pp.5-19.
Crombé, P., 1986. Ronse (O.-Vl). Archeologie, 2, pp.97-98.
1987
Beeckmans, L. & Crombé, P., 1987. Een geslepen bijl uit Sint-Kwintens-Lennik. Het Oude Land van Edingen en Omliggende, 15(3), pp.217-221.
Crombé, P. & Pieters, M., 1987. Een midden-Paleolithische vondst te Sint-Lievens-Esse (Herzele). Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, 26, p.25.
Crombé, P. & Van Moerkerke, J., 1987. La Préhistoire. In J. Bourgeois e.a. Fouilles à Vinderhoute-Molenburg.Campagne 1985-1986. Occupation Mésolithique, habitat du second âge du fer et de l'époque romaine. Scholae Archaeologicae. Gent, pp. 15-32.
Crombé, P., 1987. Twee laat-neolithische vindplaatsen in de omgeving van Ronse: "De Klomp" (Nukerke, Maarkedal) "Hoogerlucht" (Ronse). Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde, 36, pp.59-75.
1988
Crombé, P., Bourgeois, J. & Roelens, P., 1988. Découverte de matériel préhistoriques lithique au Mont de la Hutte à Ploegsteert. Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Werneton et de la région, 18, pp.551-557.
Crombé, P., 1988. Noodopgraving op de Square Albert te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.202-203.
Crombé, P., 1988. Prehistorische vondsten in het Zuid-Oostvlaamse Heuvelgebied. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.193-201.
Bourgeois, J. & Crombé, P., 1988. Vinderhoute. Molenbrug: mesolithicum, neolithicum/bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode. In Speuren, spitten, sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht. Gnt, pp. 27-36.
1990
Crombé, P., 1990. Het Steentijdonderzoek in Oost-Vlaanderen. Vobov-info, 38/39/40, pp.29-37.
Crombé, P., 1990. Stadsarcheologisch onderzoek te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 39, pp.221-224.

Pagina's