Biblio

Zoeken
Exporteer 114 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Callebaut, D.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Callebaut, D., 1991. Castrum, Portus und Abtei von Ename. In H. Böhme Burgen der Salierzeit. Teil 1. In den nördlichen Landschaften des Reiches. Sigmaringen, pp. 291-309.
Callebaut, D., 1992. De Ottoonse portus van Ename. In Anoniem A contribution to medieval archaeology. Rotterdam Papers. Rotterdam, pp. 25-38.
Callebaut, D., De Groote, K. & Van Der Donckt, M., 1991. De Sint-Salvatorabdij van Ename . In P. Devos Monumenten en Landschappen in Oudenaarde (3). s.l., pp. 57-60.
Van der Plaetsen, P., 1988. De varkens van Ename. In D. Callebaut e.a. Ename, Oudenaarde, Mullem - Archeologisch-historische route. Oudenaarde, pp. 25-29.
Callebaut, D., 1987. Enige suggesties in verband met het Xde en XIde eeuwse Antwerpen. In W. E. Het ontstaan van Antwerpen. Feiten en fabels. Antwerpen, pp. 185-195.
Callebaut, D., De Groote, K. & Van Der Donckt, M., 1992. Het Sint-Salvatorssite van Ename. In P. Devos Monumenten en Landschappen in Oudenaarde (4). s.p., pp. 73-77.
Callebaut, D., 1986. Historische inleiding. In J. Ghysens Geschiedenis der straten van Aalst. Aalst, pp. 11-18.
Callebaut, D., 1990. Kerk- en abdijarcheologie in Nederename - Ename. In P. Devos Monumenten en landschappen te Oudenaarde (2). Open monumentendag 9 september 1990. Oudenaarde, pp. 50-59.
Callebaut, D. & De Groote, K., 1991. Oudenaarde. Archeologische vondsten en bevindingen. In P. Devos Monumenten en Landschappen in Oudenaarde. s.l., pp. 6-13.
Cooremans, B., 1996. Palynologisch onderzoek van de bovenste vulling van de buitengracht. In M. Pieters e.a. Tussen kapel en kerk: een archeologische kijk op de evolutie van de dorpskern van Moorsel (10de-20ste eeuw) (Aast, prov. Oost-Vlaanderen. Archeologie in Vlaanderen. Zellik: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, pp. 144-145.
Cooremans, B., 1996. Palynologisch onderzoek van de de bovenste vulling van de buitengracht. In M. Pieters e.a. Tussen kapel en kerk: een archeologische kijk op de evolutie van de dorpskern van Moorsel (10de-20ste eeuw) (Aast, prov. Oost-Vlaanderen. Archeologie in Vlaanderen. Zellik, pp. 131-157.
Callebaut, D. & Hoffsummer, P., 1994. Résidences fortifiées et centres administratifs dans la vallée de l'Escaut (9e-11e siècle). In P. Demolon, Galiné, H., & Verhaeghe, F. Archéologie des villes dans le Nord-Ouest de L'Europe (7e-13e siècle) Actes du 4e Congrès International d'Archéologie Médiévale Douai 1991. Archaeologia Duacensis. Douai, pp. 93-114.
Handelingen van een congres
Callebaut, D. & Silberman, N.A., 2006. Interpreting the past: Heritage, New Technologies and Local Development. Proceedings of the Conference on Authenticity, Intellectual Integrity and Sustainable Develoment of the Public Presentation of Archaeological and Historical Sites and Landscapes, Ghent, 11-13 september 2002, p.282.
Callebaut, D. & Silberman, N., 2007. Interpreting the Past. Heritage, new technologies and local development. Conference on authenticity, intellectual integrity and sustainable development of the public presentation of archaeological and historical sites and landscapes, II, p.282.
Callebaut, D., Killebrew, A. & Silberman, N., 2004. Interpreting the Past. Presenting archaeological sites to the public. International conference on new approaches and tehcnologies for heritage presentation, p.171.
Paper op een congres
Milis, L. & Callebaut, D., 1990. Ename: burcht en 'prestelijke' nederzetting. In Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal Colloqium, Spa 6-8 sept. 1988. Spa: Gemeentekrediet, pp. 459-494.

Pagina's