Biblio

Zoeken
Exporteer 44 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Vandenbruaene, M.  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Vandevelde, J. e.a., 2007. Vierduizend jaar bewoning en begraving in Edegem-Buizegem (prov. Antwerpen). Relicta. Archeologie, Monumenten-en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 3, pp.9-68.
Van Strydonck, M. e.a., 2007. Relieken - Echt of Vals. Archaeologia Mediaevalis, 30, pp.191-192.
Verspecht, A. & Vandenbruaene, M., 2001. Menselijk botmateriaal. Archeologie in Klein-Brabant, Jaarboek Vereniging Heemkunde Klein-Brabant, 36, p.125.
Ameels, V. e.a., 2001. Kroniek van een restauratie. Ename 974, 15, pp.8-9.
Comis, S. e.a., 2005. Franciscus Harts en Franciscus Xaverius De Blanger, pastoors van Terzieken. Berichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg (BRABOM), 6, pp.45-105.
Bellens, T., Vandenbruaene, M. & Ervynck, A., 2007. Een Gallo-Romeins crematiegraf in Antwerpen (prov. Antwerpen). Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen, 3, pp.183-198.
Vandenbruaene, M., 2009. De vermeende relieken van de Heilige Alena te Vorst: geschiedenis, botonderzoek en 14C dateringen. Bulletin van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium , 32(2006-2008), pp.95-112.
Beauthier, J.P. e.a., 2009. Analyse anthropologique des reliques de Sainte Rolende. Société royale d'archéologie, d'histoire et de paléontologie de Charleroi , 44, pp.35-48.
Handelingen van een congres
Bijdrage in boek
Van Strydonck, M. e.a., 2006. Ursula en de elfduizend maagden. In Relieken, echt of vals ?. Leuven, pp. 69-79.
Annaert, R., Deforce, K. & Vandenbruaene, M., 2009. The cremation graves at the Broechem cemetery (Belgium, province of Antwerp). In T. Panhuysen Transformations in North-Western Europe (AD 300-1000). Guidebook 60th Sachsensymposium 19-23 september 2009. Proceedings of the Sachsensymposium. Maastricht, pp. 1-28.

Pagina's