Biblio

Zoeken
Exporteer 42 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Meganck, M.  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Laleman, M.C., Meganck, M. & Raveschot, P., 1991. Vondstmeldingen. Slachthuisstraat, Slachthuis. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 15(1), pp.63-64.
Laleman, M.C., Meganck, M. & Raveschot, P., 1991. Vondstmeldingen. Nieuwe Beestenmarkt - Slachthuisstraat. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 15(2), p.34.
Gilté, M. e.a., 1994. Pottenbakkersafval te Oedelem - Drie Koningen (W. Vl.). Archaeologia Mediaevalis, 17, p.3.
Crombé, P. & Meganck, M., 1994. Oostwinkel tijdens de prehistorie: resultaten van de opgravingscampagne 1993. Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, 3, pp.122-135.
Bourgeois, J., Meganck, M. & Semey, J., 2003. Luchtfotografische prospecties in Oost-Vlaanderen in 2002. Monumenten & Cultuurpatrimonium - Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 2002, pp.66-73.
Bourgeois, J., Meganck, M. & Semey, J., 2002. Luchtfotografische prospecties in Oost-Vlaanderen in 2001. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2001, pp.50-55.
Bourgeois, J., Cherretté, B. & Meganck, M., 2001. Kringen voor de doden. Bronstijdgrafheuvels in Oedelem-Wulfsberge (W.-Vl.). VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 2001(53), pp.30-35.
Meganck, M. & De Swaef, W., 1991. Een hardstenen votiefbijltje gevonden in Haaltert (Oost-Vlaanderen). VOBOV-info. Driemaandelijkse kroniek van het verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w. , 43, pp.12-13.
De Clercq, W. e.a., 1998. De archeologie van een aardgasleiding: de begeleiding van het Distrigas-VTN-project op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, fase 1997. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1997, pp.97-105.
Paper op een congres
Meganck, M. e.a., 2002. Processing oblique aerial photographs in Flanders: the Havik Project at the Ghent University. . In Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences. Congress of the International Union of Prehistoric and Protohistoric Sciences. pp. 161-160.

Pagina's