Biblio

Zoeken
Exporteer 74 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Laleman, M.  [Alle filters opschonen]
1976
Laleman, M., 1976. Dakpannen. Bijdragen tot de geschiedenis der stad Deinze en van het land aan Leie en Schelde, 43, pp.176-182.
Laleman, M., 1976. Dakpannen - De oude dakpan in onze streken. In Vondsten uit de Leie te Deinze. Bijdragen tot de geschiedenis van de stad Deinze en van het Land tussen Leie en Schelde. Deinze, pp. 116-122.
1979
Laleman, M.-C., 1979. Dakpannen. In J. Vandenhoute e.a. De Sint-Pietersabdij te Gent - Archeologische vondsten uit de buitentuin. Gent, p. 269.
1985
Gautier, A., 1985. Dierresten. In M. Laleman & Raveschot, P. De Sint-Pietersabdij te Gent - Het rijke leven van zieke monniken - Twee afvalputten uit de infermerie (1600-1780). Archeologische Monografie. Gent, pp. 83-85.
Laleman, M. & Raveschot, P., 1985. Stadsarcheologisch onderzoek in Gent (O. - Vl.). Archaeologia Mediaevalis, 8, pp.72-73.
1989
Laleman, M., 1989. Archeologie in het Patershol. Ter inleiding. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 13(3), pp.2-11.
Everaert, G. e.a., 1989. Vondstmeldingen. Cataloniëstraat 1. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 13(4), pp.12-15.
1990
Laleman, M., 1990. Archeologische en historische visies op het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van Gent in confrontatie. II. Een archeologische visie. Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal Colloqium, Spa 6-8 sept. 1988.
1994
Laleman, M. & Stoops, G., 1994. Gandastraat. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 18(2), pp.54-55.
Laleman, M., 1994. Gandastraat 1, Sint-Baafsabdij. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 18(2), pp.55-56.

Pagina's