Biblio

Zoeken
Exporteer 70 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan De Laet, S.J.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
De Laet, S.J., 1953. Rosmeer. Archeologie , 1953(1), p.136.
De Laet, S.J., 1953. Nouvelles données sur la culture omalienne. Archeologie, 1953(1 ), p.120.
De Laet, S.J., 1969. Nieuw licht op de oorsprong van Gent. Spiegel Historiael, 3, pp.133-140.
De Laet, S.J., 1973. Een gallo-romeinse kaarde uit Hofstade-bij-Aalst (Oost-vlaanderen). In Archeologie en Historie, opgedragen aan H. Brunsting. Bussum, pp. 357-366.
De Laet, S.J., 1975. Chenet celtique . Helinium, XV(1), pp.43-50.
De Laet, S.J., 1976. De opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde. In Graven naar Gents verleden. Gent, pp. 47-49.
De Laet, S.J. & Nenquin, J.A.E., 1953. Een Gallo-Romeinse vicus te Velzeke. Cultureel Jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen, 7, pp.1-57.
De Laet, S.J. e.a., 1976. De opgravingen te Destelbergen. Eindverslag over opgravingsvlak A. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen VII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 21-72.
De Laet, S.J. & Van Doorselaer, A., 1976. Nieuwe Oudheidkundige vondsten te Aalter. In Oudheidkundige Vondsten en Opgravingen in Oost-Vlaanderen VII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 11-16.
De Laet, S.J. e.a., 1969. Het massagraf G. X uit de Gallo-Romeinse begraafplaats te Destelbergen. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, Vijfde Reeks. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 117-172.
De Laet, S.J. e.a., 1978. De opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 9-63.
De Laet, S.J. e.a., 1968. Destelbergen: de vicus Ganda. Archeologie, 1968(2), pp.74-75.
De Laet, S.J., 1954. Opgravingen van twee grafheuvels te Postel (gem. Mol, Antwerpen). Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde Gent. Nieuwe Reeks, 1954(VIII), pp.3-39.
De Laet, S.J. & Glasbergen, W., 1954. Bronze Age Ritual in the Lw Countries. Archaeology, 1954(10), pp.188-207.
De Laet, S.J., Nenquin, J.A.E. & Spitaels, P., 1960. Een Gallo-Romeins wapengraf te Temse-Veldwijk. Kultureel Jaarboek Oost-Vlaanderen, 1955(2), pp.105-112.

Pagina's