Biblio

Zoeken
Exporteer 81 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan De Laet, S.J.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
De Laet, S.J., 1976. Atuatuca Tungrorum (Tongeren or Tongres). In R. Stillwell, MacDonald, W., & McAllister, M. H. The Princeton encyclopedia of classical sites. Princeton, pp. 111-113.
De Laet, S.J., 1966. Claude et la Romanisation de la Gaule Septentrionale. In Mélanges d'Archéologie et d'Histoire offerts à André Piganiol. Paris, pp. 951-961.
De Laet, S.J., 1972. Das ältere und mittlere Neolithikum in Belgien (von etwa 4300 bis etwa 2000 v.d. Z.). In J. Lüning Die Anfänge des Neolithikums vom Orient bis Nordeuropa. Fundamenta. Köln-Wien, pp. 185-230.
De Laet, S.J., 1976. De opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde. In Graven naar Gents verleden. Gent, pp. 47-49.
De Laet, S.J. e.a., 1978. De opgravingen te Destelbergen-Eenbeekeinde. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 9-63.
De Laet, S.J. e.a., 1976. De opgravingen te Destelbergen. Eindverslag over opgravingsvlak A. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen VII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 21-72.
De Laet, S.J. & Waterbolk, H.T., 1978. De Romeinse tijd. In R. C. Van Caneghem & Jansen, H. P. H. De lage Landen van prehistorie tot 1500. Elseviers Historische Bibliotheek. s.l., pp. 63-110.
De Laet, S.J. & Waterbolk, H.T., 1977. De Romeinse tijd. In Winkler Prins Geschiedenis der Nederlanden, deel 1, Van de Prehistorie tot de Bourgondische periode. Amsterdam-Brussel, pp. 47-78.
De Paepe, P., 1978. Determinatie van gesteenten uit de Romeinse nederzetting van Destelbergen, opgravingsvlakken B, C, D en F. In S. J. De Laet e.a. Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, VIII, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen Nieuwe Reeks. Gent, p. s.p.
De Laet, S.J., 1973. Een gallo-romeinse kaarde uit Hofstade-bij-Aalst (Oost-vlaanderen). In Archeologie en Historie, opgedragen aan H. Brunsting. Bussum, pp. 357-366.
De Laet, S.J. e.a., 1969. Het massagraf G. X uit de Gallo-Romeinse begraafplaats te Destelbergen. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, Vijfde Reeks. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 117-172.
De Laet, S.J. & Bourgeois, J., 1986. Les trouvailles préhistoriques dans la région Gantoise. In S. J. De Laet, Thoen, H., & Bourgeois, J. Les fouilles du séminaire d’archéologie de la Rijksuniversiteit te Gent à Destelbergen-Eenbeekeinde (1960-1984) et l’histoire la plus ancienne de la région de Gent (Gand). I. La période préhistorique. Dissertationes Archaeologicae Gandenses. Brugge: De Tempel, pp. 144-156.
De Laet, S.J. & Bourgeois, J., 1986. Les trouvailles préhistoriques dans la région Gantoise. In S. J. De Laet, Thoen, H., & Bourgeois, J. Les fouilles du séminaire d’archéologie de la Rijksuniversiteit te Gent à Destelbergen-Eenbeekeinde (1960-1984) et l’histoire la plus ancienne de la région de Gent (Gand). I. La période préhistorique. Dissertationes Archaeologicae Gandenses. Brugge: De Tempel, pp. 144-156.
De Laet, S.J., 1984. L'interaction de la civilisation romaine et de la civilisation celtique dans le nord de la Gaule (Ier siècle av. J.-C.-IVe siècle ap. J.-C.). In S.n. Douze cas d'interaction culturelle dans l'Europe ancienne et de l'Orient proche ou lointain. Etudes Interculturelles. Paris: Unesco. Conseil international de la philosophie et des sciences humaines, pp. 63-93.
De Laet, S.J., 1981. Megalithic graves in Belgium. A Status Quaestionis. In Antiquity and Man. Essays in honour of Glun Daniel. s.l., pp. 155-160.
De Laet, S.J. & Van Doorselaer, A., 1976. Nieuwe Oudheidkundige vondsten te Aalter. In Oudheidkundige Vondsten en Opgravingen in Oost-Vlaanderen VII. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen nieuwe reeks. Gent, pp. 11-16.
Van Doorselaer, A., Thoen, H. & De Laet, S.J., 1967. Opgraving van een Romeinse begraafplaats te Huise-De-Lozer. In Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, Vierde Reeks. Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 55-95.
De Laet, S.J., 1972. Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oost-Vlaanderen. In Kultureel jaarboek Oost-Vlaanderen. Jaarboek. Gent, p. s.p.
De Laet, S.J., 1964. Oudheidkundige opgravingen in Oostvlaanderen. In Kultureel jaarboek Oostvlaanderen. Gent, p. s.p.
Vanhoorne, R., 1965. Palynologisch onderzoek in de Romeinse begraafplaats te Huise-De-Lozer. In S. J. De Laet e.a. Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, II. Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 98-100.
Vanhoorne, R., 1958. Palynologisch onderzoek van grondmonsters herkomstig uit Destelbergen. In S. J. De Laet e.a. Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-vlaanderen. Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Gent, p. s.p.
De Paepe, P., 1965. Petrografisch onderzoek van enkele gesteenten afkomstig van de Romeinse nederzetting te Destelbergen (campagnes 1965 en 1966). In S. J. De Laet e.a. Oudheidkundige Opgravingen en Vondsten in Oost-Vlaanderen, Kultureel Jaarboek voor de Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 160-164.
Frison, E., 1968. Romeinse waterput te Destelbergen. Anatomisch onderzoek van hout en vezelbastresten. In S. J. De Laet, Van Doorselaer, A., & Spitaels, P. Jaarboek voor de Provincie Oostvlaanderen. Oudheidkundige opgravingen en vondsten in Oostvlaanderen. Gent, pp. 67-68.
Louwe Kooijmans, L.P., 1976. The Neolithic at the Lower Rhine. Its structure in chronological and geographical respect. In S. J. De Laet Acculturation and Continuity in Atlantic Europe - mainly during the Neolithic period and Bronze Age. Papers presented at the IV Atlantic Colloquium (Ghent 1975). Dissertationes Archaeologicae Gandendes. Brugge: De Tempel, pp. 150-173.

Pagina's