Biblio

Zoeken
Exporteer 49 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Bourgeois, J.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bourgeois, J., 1999. De metaaltijden in Vlaanderen. In J. Art Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?. Gent, pp. 215-276.
Bourgeois, J. e.a., 1996. De vuilnisbelt vertelt - Archeologisch onderzoek van modern Gents huishoudelijk afval. Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 1, pp.46-51.
Bourgeois, J. & Vermeulen, F., 1986. Sint-Denijs Westrem (Gent, O.-Vl.). Archeologie, 1986/2, pp.87-88.
Bourgeois, J., 1991. Nederzettingen uit de late bronstijd en de vroege ijzertijd in westelijk België: Sint-Denijs-Westrem en Sint-Gillis-Waas. In H. Fokkens & Roymans, N. Nederzettingen uit de Bronstijd en de vroege IJzertijd in de Lage Landen. Nederlandse Archeologische Rapporten. Amersfoort: Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, pp. 171-180.
Bourgeois, J., 1989. De ontdekking van nieuwe grondstoffen en de eerste metaalbewerkers in Temse en in het Waasland. In H. Thoen Temse en de Schelde: van ijstijd tot Romeinen. Brussel, pp. 44-68.
Bourgeois, J. & Vermeulen, F., 1986. Sint-Denijs-Westrem, Vliegveld. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 10(3), p.47.
Bourgeois, J., 1989. Grafrituelen in de ijzertijd in de provincie Oost-Vlaanderen. Nieuwe gegevens uit de opgravingen van Ursel en Kemzeke. In Handelingen van het XLIe Congres van de Federatie van Kringen voor Oudheidkunde en Geschiedenis van Belgi. Namur, pp. 79-92.
Bourgeois, J., 1990. Occupation des sols et dispersion de l'habitat dans les deux Flandres. In Leman-D Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe-Ier siècle. s.l. (Bruxelles), pp. 28-29.
Bourgeois, J. e.a., 1984. Aperçu sur le second Age du fer en Flandre Orientale. In A. Cahen-Delhaye e.a. Les Celtes en Belgique et dans le Nord de la France. Les fortifications de l'Age du Fer . Revue du Nord. Numéro Spéciale Hors Série. Lille, pp. 85-97.
Bourgeois, J. & Crombé, P., 1987. Vinderhoute-Molenbrug (Lovendegem-O.-Vl.). Archeologie, 1987(2), pp.134-135.
Bourgeois, J. e.a., 2001. Some excavated protohistoric and Roman field systems in Sandy Flanders. In F. Vermeulen & Antrop, M. Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul. Babesh - Supplement. Leuven, pp. 139-150.
Bourgeois, J., Meganck, M. & Semey, J., 2001. Aerial photography and the former landscape of Western Flanders. In F. Vermeulen & Antrop, M. Ancient Lines in the Landscape. A Geo-Archaeological Study of Protohistoric and Roman Roads and Field Systems in Northwestern Gaul. Babesh - Supplement. Leuven, pp. 27-40.
Bourgeois, J. & Nenquin, J., 1996. Les enclos circulaires, allongés et. quadrangulaires en Flandre découverts par les fouilles et les prospections. In M. Groenen La préhistoire du quotidien. Mélanges offerts à Pierre Bonenfants. Grénoble, pp. 42-72.
Bourgeois, J., Semey, J. & Van Moerkerke, J., 1988. Ursel. Rozestraat: grafheuvel uit de bronstijd, grafmonumenten en grafveld uit de late ijzertijd / Romeinse periode. In S.n. Speuren, spitten, sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht. Gent: Gemeentekrediet, pp. 57-62.
Bourgeois, J. & Thoen, H., 1980. Destelbergen (O.-Vl.). Archeologie, 1980(2), pp.64-65.

Pagina's