Biblio

Zoeken
Exporteer 166 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Crombé, P., 1997. Zomergem-Oostwinkel. Middeleeuwse grachten te Veldhoek. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.117-118.
Crombé, P., 1997. Zomergem. Middeleeuwse grachten aan de Rostraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, p.120.
Crombé, P., 1997. Zomergem. Een brandrestengraf uit de Gallo-Romeinse tijd. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1996, pp.120-121.
Crombé, P., 1998. Verslag van de opgravingscampagne 1998 op de vroeg-mesolithische vindplaats van Verrebroek "Dok". Kroniek 1998 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, 1998, p.s.p.
Crombé, P., 1987. Twee laat-neolithische vindplaatsen in de omgeving van Ronse: "De Klomp" (Nukerke, Maarkedal) "Hoogerlucht" (Ronse). Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde, 36, pp.59-75.
Crombé, P., 1989. Suite des découverte préhistoriques au Mont de la Hutte à Ploegsteert. Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Werneton et de la région, 19, pp.573-577.
Crombé, P. & Van der Haegen, G., 1996. Streekinventaris van steentijdbewoning in het Meetjesland. Appeltjes van het Meetjesland, 47, pp.165-168.
Sergant, J. & Crombé, P., 2001. Steentijdvondsten uit het nieuwe kanaal. Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 36, pp.79-92.
Sergant, J. & Crombé, P., 2001. Steentijdvondsten uit de monding van de Rupel te Wintam. VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 54, pp.5-15.
Crombé, P., 2005. Steentijdonderzoek in het tracé van het Deurganckdok (2000-2003). VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 61, pp.29-40.
Crombé, P., 1990. Stadsarcheologisch onderzoek te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 39, pp.221-224.
Crombé, P., 1986. Ronse (O.-Vl). Archeologie, 2, pp.97-98.

Pagina's