Biblio

Zoeken
Exporteer 39 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Becuwe, F.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Becuwe, F. & Dewilde, M., 1990. Bijdrage tot de bouwgeschiedenis van de Sint-Pietersabdij van Lo. Lo, Parel van de Westhoek 1089-1989, ?, pp.27-35.
Becuwe, F., 1997. Archeologische monumentenzorg in Vlaanderen. Notarius, 32(2), pp.97-102.
Becuwe, F., 1996. Overheidsstimuli in de archeologische monumentenzorg. Cultureel jaarboek provincie Oost-Vlaanderen, 1995, pp.1-1.
Becuwe, F., 1995. The Industrial-Achaelogical Heritage . Flanders, 27, pp.9-13.
Becuwe, F., 1991. Abbatiale landgoederen in Sint-Niklaas-Beoosterpoort (XVIde- XVIIIde eeuw). Een bijdrage tot de geschiedenis van de Veurnse witherenabdij Sint-Niklaas. De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek. , 21, pp.70-99.
Becuwe, F., 1991. Sint-Niklaas-Beoosterpoort. Het Middeeeuwse grondbezit van de Veurnse witherenabdij Sint-Niklaas. De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek. , 21, pp.57-69.
Becuwe, F., 1990. Het dubbelklooster Sint-Niklaas te Veurne. Bachten de Kupe, 32(1), pp.2-6.
Becuwe, F., 1988. De landgoederen van de Veurnse premonstratenzer abdij Sint - Niklaas te Alveringem (XIIIde- XVIIIde eeuw). De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek. , 18, pp.89-136.
Becuwe, F., 1987. Van ruïne tot mondvoorraad. Een korte bijdrage tot de geschiedenis van de abdij Ten Duinen. De Duinen. Bulletin van het wetenschappelijk en cultureel centrum van de Duinenabdij en de Westhoek. , 17, pp.69-76.
Becuwe, F., 2010. Of an oste as they drie their hoppes upon at Poppering. Een typologische benadering van de hopast in Vlaanderen. Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek, 63, pp.145-176.
Becuwe, F. & Vereecke, R., 2009. Hees. Van kerkruïne tot fietskluis. In V. De Houwer In ander licht. Herbestemming van religieus erfgoed. Brussel: Agentschap R.O. Vlaanderen, pp. 52-55.
Becuwe, F., 2007. Geef de toekomst een verleden. In K. Pector Open monumentendag 09/09/07. Wonen in de Zuidelijke westhoek. Ieper: CO7, pp. 16-20.
Becuwe, F., 1996. Archeologische monumentenzorg en ontginningen. Het beheer van een bedreiging. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Departement EWBL, pp. 190-191.
Becuwe, F., 1992. Ambachtslieden en leveranciers betrokken bij de bouw van het capucijnenstift en -pesthuis in Veurne (1604 - 1611). Biografische nota's. In J. De Caestecker Het Beloofde Land. Acht opstellen over werken, geloven en vluch¬ten tijdens de XVIe en XVIIe eeuw. Bijdragen tot de Geschie¬denis van de Westhoek. Dikkebus: Geschied- en familiekundige kring West¬hoek, pp. 75-92.

Pagina's