Biblio

Zoeken
Exporteer 29 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Pieters, Marnix  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Pieters, M., 1985. Baardegem (O.-Vl.): vuurstenen pijlpunt. Archeologie, 1, pp.18-19.
Pieters, M., 1990. Een prehistorische gepolijste vuurstenen bijl gevonden te Herdersem-Boskant. Heemkundige Kring De Faluintjes, 3(4), pp.146-147.
Pieters, M., 1990. Gepolijste vuurstenen bijl uit Herdersem. Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, 36/37, p.26.
Pieters, M., 2007. Onderzoek op het strand van Raversijde, pionierswerk in de maritieme archeologie. In G. Gevaert De archeologische site 'Raversijde-strand', Academische zitting over maritieme archeologie. Raversijde, pp. 31-33.
Pieters, M., 1990. Fragment van een gepolijste vuurstenen bijl gevonden te Eine. Handelingen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde, 27, pp.137-139.
Pieters, M. e.a., 2006. The Belgian Polders, Flanders: a test case 2002-2006. In L. Dyson e.a. Archaeologicial Evaluations of Westland in the Planarch Area of North West Europe. pp. 39-54.
Pieters, M., 1990. Prehistorische stenen "hamer" gevonden te Sint-Ulriks-Kapelle. Het Oude Land van Edingen en Omliggende, 18(1), pp.8-10.
Pieters, M., 1983. Vondstmelding. VOBOV-info. Driemaandelijkse kroniek van het verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w. , 11, p.37.
Pieters, M., 1987. Sporen van een Romeinse nederzetting te Burst. VOBOV-info. Driemaandelijkse kroniek van het verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w. , 27, p.17.
Pieters, M., 2006. The Archaeology of Fishery, Trade and Piracy. The material environment of Walraversijde and other late medieval and early modern fishing communities along the southern North Sea. In M. Pieters, Verhaeghe, F., & Gevaert, G. Fishery, trade and piracy. Fishermen and fishermen’s settlements in and around the North Sea area in the Middle Ages and later . Archeologie in Vlaanderen Monografie. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, pp. 41-61.
Pieters, M., 2010. Twice three fishes from Walraversyde (Ostend, Belgium). In K. De Groote, Tys, D., & Pieters, M. Exchanging Medieval Material Culture. Studies on archaeology and history presented to Frans Verhaeghe. Relicta Monografieën. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, pp. 143-153.
Pieters, M., 1997. Raversijde: a late medieval fishermen's village along the Flemish coast (Belgium, Province of West-Flanders, Municipality of Ostend). In G. De Boe & Verhaeghe, F. Rural Settlements in Medieval Europe. I.A.P. Rapporten . Zellik: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, pp. 169-177.
Pieters, M., 2002. Stadsarcheologisch onderzoek te Oostende. Archaeologia Mediaevalis , 25, pp.73-74.

Pagina's