Biblio

Zoeken
Exporteer 17 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Bergmans, Anna  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bergmans, A., 2009. The wall paintings of the Beguinage church of St Agnes in Sint-Truiden. Function, meaning and context. Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 2009, pp.22-77.
Bergmans, A., 2008. De restauratie van muurschilderingen in de 19de eeuw. Een corporatistisch gebeuren? . Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden, 17(2), pp.216-226.
Bergmans, A., 2005. Le mémorial dynastique du duc Henri III de Brabant et d’Alix de Bourgogne dans l’église des Dominicains à Louvain. 12ème Congrès international d’études sur les Danses macabres et l’art macabre en général. Gand du 21 au 24 septembre 2005., pp.13-30.
Bergmans, A., Coomans, T. & De Maeyer, J., 2005. De neogotische stijl in de Belgische sierkunsten. In C. Leblanc Art Nouveau en Design: sierkunst van 1830 tot 1958 in Brussel. Brussel, pp. 36-59.
Bergmans, A., 2008. Der Maler Jules Helbig (1821-1906). Ein Grenzgänger zwischen Rhein und Maas. In W. Cortjaens, De Maeyer, J., & Verschaffel, T. Historism and Cultural Identity in the Rhine-Meuse Region. Tensions between Nationalism and Regionalism in the Nineteenth Century Historismus und kulturelle Identität im Raum Rhein-Maas. Das 19.Jahrhundert im Spannungsfeld von Regionalismus und Nationalis. Kadoc Artes. Leuven: Leuven University Press, pp. 381-393.
Bergmans, A., 2008. Jules Helbig (1821-1906) : un peintre frontalier entre Rhin et Meuse. In C. De Ruyt e.a. Lumières, formes et couleurs. Mélanges en hommage à Yvette Vanden Bemden. Namur: Presses Universitaires de Namur, pp. 49-66.
Bergmans, A., 2008. De muurschilderingen van de begijnhofkerk : functie, betekenis en context. In T. Coomans & Bergmans, A. In zuiverheid leven. Het begijnhof Sint-Agnes in Sint-Truiden. Het hof, de kerk, de muurschilderingen. Relicta Monografieën. Brussel: VIOE, pp. 210-259.
Bergmans, A., 2000. Un inventaire des peintures murales médiévales d'églises en Belgique: état de la question. In La peinture murale de la fin du moyen âge : enquêtes régionales . Actes du seminaire international de l'art mural. Saint-Savin: Centre International d'Art Mural (CIAM), pp. 145-152.
Bergmans, A., 1999. De omgang met middeleeuwse muurschilderingen in België. In J. De Maeyer e.a. Negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en actuele monumenten¬zorg. Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 1996 . Kadoc-Artes. Leuven: Universitaire pers, pp. 114-122.
Bergmans, A., 1990. Het interieur van de Leuvense St.-Pieterskerk ontpleisterd "onder alle oogpunten van ontegensprekelijk nut"?. In M. Smeyers Leuvens palet aangeboden aan de Heer P.V. Maes, erecon¬ser¬vator van het O.C.M.W.-Leuven, naar aanleiding van zijn 65ste verjaar¬dag . Arca Lovaniensis. Leuven: Peeters, pp. 1-21.
Bergmans, A. e.a., 2002. Neostijlen in de negentiende eeuw: zorg geboden ? Handelingen van het tweede Vlaams-Nederlands restauratiesymposium Enschede 3-4 september 1999, Leuven: Universitaire Pers Leuven; Kadoc Artes 7; Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap: Afdeling Monumenten en Landschappen; Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Bergmans, A., 1998. Dirk Bouts. Leuven in de late middeleeuwen. De restauratie van het Laatste Avondmaal, Brussel-Tielt: Ministerie van de Vlaamse gemeenschap - Lannoo.