Biblio

Zoeken
Exporteer 40 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Rogge, Marc  [Alle filters opschonen]
2004
Rogge, M., 2004. Sint-Gillis-Dendermonde (Prov. East-Flanders). Grave B2-1933 and the 5th-century Migrations of Thuringian Foederati in de Scheldt Valley and Northern France. In F. Vermeulen, Sas, K., & Dhaeze, W. Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. Studies in honour of Prof. dr. Em. Hugo Thoen. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 393-424.
De Mulder, G. & Rogge, M., 2004. Zottegem - Strijpen. Onderzoek van een Gallo-Romeins wegtracé. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2003, pp.145-147.
2001
Bourgeois, J., 2001. De aantrekkingskracht van de Schelde. Veranderende occupatiepatronen van de Bronstijd tot de IJzertijd?. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 111-130.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. De Schelde in de IJzertijd: een speurtocht naar mens en rivier. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 157-179.
Van Strydonck, M., Bourgeois, J. & Crombé, P., 2001. De wonderbare visvangst. Dateringsstudie van baggervondsten uit de Schelde. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie (akten van het symposium, Amsterdam, februari 2000). Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem: Rogge, M., pp. 71-86.
Rogge, M., 2001. Een gesculpteerd bouwelement van een Gallo-Romeinse tempel uit de Sint-Bavokerk te Gijzenzele (O.-Vl.). Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 10(1), pp.119-138.
Sergant, J. & Perdaen, Y., 2001. Jachtgronden en visvelden. De Vlaamse Scheldevallei tijdens het mesolithicum. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 37-50.
Van Impe, L., 2001. Omtrent een stuk voorgeschiedenis die men de Metaaltijden noemt. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 87-93.
1997
Velghe, M. e.a., 1997. Brakel-Zegelsem. Een Gallo-Romeinse spitsgracht nabij de Kleine Gastenhoek. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, p.159.
Bauters, L. e.a., 1997. Zingem - Huise. Brandrestengraven uit de Romeinse tijd. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag provincie Oost-Vlaanderen 1996, 1996, pp.127-129.
Bauters, L. e.a., 1997. Zingem - Huise. Nederzettingssporen uit de Romeinse periode nabij de Bekestraat. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag provincie Oost-Vlaanderen 1996, 1996, p.130.
1995
De Mulder, G. & Rogge, M., 1995. Oudenaarde-Melden: het aardewerk uit de metaaltijden. Archeologische Kroniek van Zuid-Oost-Vlaanderen, Bijdragen, 4, pp.181-186.
1983
Rogge, M., 1983. De Gallo-Romeinse bewoning in zuid-Vlaanderen. Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen, 8-9, p.15.
Rogge, M. & Vermeulen, F., 1983. Een inheems-Romeinse nederzetting te Eke. Heemkring Scheldeveld, 12, pp.35-73.
1979
Rogge, M., 1979. Zingem-Welden (O.-Vl.). Archeologie, 1979(2), p.8.

Pagina's