Biblio

Zoeken
Exporteer 50 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Bauters, Luc  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
De Clercq, W. & De Groote, K., 2001. De archeologie van een aardgasleiding. De middeleeuwse vondsten in een ruimer perspectief. In L. Bauters e.a. Monumentenzorg en cultuurpatrimonium Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 2000. Gent, p. 196.
De Clercq, W. & Deschieter, J., 2000. Noodonderzoek op de Aquafincollector Deinze. Romeinse en middeleeuwse bewoningssporen langs de Witte Kaproenstraat. In L. Bauters e.a. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1999. Gent: Provincie Oost-Vlaanderen, pp. 136-137.
Bauters, L., De Mulder, G. & Jamée, W., 1997. Oudenaarde-Welden. Een Gallo-Romeins brandrestengraf op de kouter. In Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1996. Gent, pp. 148-149.
Tijdschriftartikel
Bauters, L., 2000. Castrale motte Meirbos. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag provincie Oost-Vlaanderen , 1999, pp.200-201.
Bauters, L., 2009. De Hoge Wal te Ertvelde (Evergem). Cultureel jaarboek provincie Oost-Vlaanderen, 2009, pp.6-15.
Bauters, L. & Van Bellingen, S., 1999. Deinze - Astene. Nog maar eens Romeinse brandrestengraven. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1998, pp.92-93.
Bauters, L., De Clercq, W. & Mestdagh, H., 1998. Deinze. De ruilverkaveling Wontergem archeologisch doorgelicht. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1997, pp.107-110.
Bauters, L., 1995. Deinze - Grammene. St.-Jan-de-Doperkerk. Muurwerkarcheologische waarnemingen bij de restauratie. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1993-1994, pp.135-138.
Bauters, L., 1995. Deinze - Vinkt. Wegen over wegen, vroegere wegen onder een hedendaagse steenweg. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1993-1994, pp.138-139.
Bauters, L., 1995. Deinze - Zeveren Blekerij - Een ijzertijdkuil en een brandrestengraf. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1993-1994, pp.139-142.
Bauters, L., 1987. Een Merovingische pot van Balegem-Kattenberg. Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het Land van Rode, 10, pp.1-22.
Bauters, L., Laleman, M.-C. & Stoops, G., 1999. Gent. Sint-Baafskathedraal, archeologische begeleiding van een funderingsonderzoek. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1998, pp.94-96.
Bauters, L. & Laleman, M.-C., 1993. Het klooster van de Geschoeide Karmelieten. Dendrochronologie en bouwgeschiedenis. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 17(2), pp.35-40.
Bauters, L. e.a., 1992. Het klooster van de geschoeide Karmelieten. Nieuwe archeologische en bouwhistorische gegevens. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 16(4), pp.7-50.
De Mulder, G. & Bauters, L., 1997. Het urnengrafveld van Massemen (O.-Vl.). Lunula. Archaeologia protohistorica, 5, pp.43-44.
Bauters, L. & Bourgeois, J., 1989. Houtbouw in de prehistorie in de provincie Oost-Vlaanderen. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks., 43, pp.5-27.
Bauters, L., Meganck, M. & Rondelez, P., 1994. Ijzertijdnederzettingen te Zele (O.-Vl.): noodopgravingen. Lunula Archaeologia protohistorica, 2, pp.45-46.
Bauters, L. & Braeckman, K., 1995. Kruishoutem, Eierveiling: een kuil uit de vroege middeleeuwen. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen , 1993-1994, pp.153-155.

Pagina's