Biblio

Zoeken
Exporteer 43 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Gullentops, F.  [Alle filters opschonen]
2009
Gullentops, F. & Corrijn, M., 2009. Steen, zand, water, sneeuw, ijs en stof. In Miradal, erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. Leuven: Davidsfonds, pp. 13-32.
1996
Becuwe, F., 1996. Archeologische monumentenzorg en ontginningen. Het beheer van een bedreiging. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Departement EWBL, pp. 190-191.
Gullentops, F. & Wouters, L., 1996. Delfstoffen in Vlaanderen, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.
De Bie, M., 1996. Grondstofgebruik in de de Steentijd. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement EWBL, pp. 147-148.
1995
Munaut, A., 1995. A new pollen analysis in the Late Glacial deposits of the Winge valley (Brabant, Belgium). In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardrijkskundige Mededelingen. s.l., p. s.p.
Huysmans, L. & Allemeersch, L., 1995. Common holocene plant macrofossiels in Flanders. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. Leuven: K.U.Leuven, pp. 101-114.
Vanmaercke-Gottigny, M.C., 1995. Palaeo-ecology of the last 15.000 years in Belgium: a general bibliography. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. s.l., pp. 87-99.

Pagina's