Biblio

Zoeken
Exporteer 32 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Langohr, R.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Vanmontfort, B. e.a., 2006. De evaluatie van bodemerosie op de neolithische site van Ottenburg/Grez-Doiceau. In K. Cousserier, Meylemans, E., & In 't Ven, I. CAI-II: Thematisch inventarisatie- en evaluatieonderzoek. VIOE rapporten. Brussel, pp. 17-28.
Cooremans, B., 2004. Macrobotanisch onderzoek van greppels omheen enkele graven, kuilen uit de bewoningssporen en paalkuilen van een spijkertje. In A. Verhaert e.a. Een inheems-Romeinse begraafplaats te Klein-Ravels (macrobotanische bijdrage archeologische contexten). Archeologie in Vlaanderen. Brussel: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, pp. 192-195.
Langohr, R., 2004. Maldegem-Vake. Selection of Contributions from Soil Science. In F. Vermeulen, Sas, K., & Dhaeze, W. Archaeology in Confrontation. Aspects of Roman Military Presence in the Northwest. Studies in honour of Prof. Em. Hugo Thoen. Archaeological Reports Ghent University. Gent, pp. 181-190.
Verbruggen, C. & Crombé, P., 1999. Man and environment during the Late-Glacial in Sandy Flanders. In R. Langohr & Louwagie, G. Soils and palaeoenvironment reconstruction-aoolications in Geo-and Archaeopedology. s.l., p. 22.
Deckers, J. e.a., 2009. Natuur en cultuur volgende de bodem. In Miradal, erfgoed in Heverleebos en Meerdalwoud. Leuven, pp. 34-46.
Bubel, S. & Vermeersch, P.M., 1999. Postdepositional processes and the last interglacial Soils: Problems in the Archaeological Interpretation. In R. Langohr & Louwagie, G. Soils and palaeoenvironment reconstruction-aoolications in Geo-and Archaeopedology. Gent, pp. 9-10.
Louwagie, G. & Langohr, R., 1999. Puzzling perturbation features in Podzol profiles of the Mesolitghic excavation in Verrebroek Dok. In R. Langohr & Louwagie, G. Soils and palaeoenvironment reconstruction-aoolications in Geo-and Archaeopedology. s.l., p. 18.
Louwagie, G. & Langohr, R., 1999. Puzzling perturbation features in Podzol profiles of the Mesolitghic excavation in Verrebroek Dok. In R. Langohr & Louwagie, G. Soils and palaeoenvironment reconstruction-aoolications in Geo-and Archaeopedology. s.l., p. 18.
Pieters, M. & Langohr, R., 1988. Soil survey of the Roman site of the Vake (Maldegem-Belgium). In Scholae Archaeologicae. Scholae Archaeologicae. Gent, pp. 37-54.
Langohr, R., Mikkelsen, J. & Vanweesenbeeck, V., 2004. Twee HSL-potstallen. In C. Verbeeck, Delaruelle, S., & Bungeneers, J. Verloren voorwerpen. Archeologisch onderzoek op het HSL-traject in de provincie Antwerpen. Antwerpena: Pronciebestuur Antwerpen, pp. 207-209.
Paper op een congres
Louwagie, G. e.a., 2006. Migration of Stone Age artefacts in the sandy soils of the Verrebroek "Dok" and Doel "Deurgangckdok" excavations (Province of East-Flanders, Belgium). In Proceedings of the XIVth Congress of the "Union International de Sciences Pré- et Protohistoriques" (Liège, September 2001). British Archaeological Reports, International Series. Liège, p. s.p.

Pagina's