Biblio

Zoeken
Exporteer 10 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Louwe Kooijmans, L.P.  [Alle filters opschonen]
2010
Louwe Kooijmans, L.P., 2010. Multiple choices. Mortuary practices in the Low Countries during the Mesolithic and the Neolithic, 9000-3000 cal BC. In L. Larsson, Lüth, F., & Terberger, T. Innovation and continuity - Non-megalithic mortuary practices in the Baltic. New methods and researchinto the devekopment of stone age society. Berichte der Römisch-Germanische Kommission. Frankfurt-am-Main, pp. 551-580.
2007
Crombé, P., 2007. Swifterbant pottery from the Lower Scheldt Basin (NW Belgium). In B. Vanmontfort e.a. Proceedings of the international workshop "Early Pottery Traditions in the Lower Rhine area" (Leiden, februari 2007). Archaeological Studies Leiden University. Leiden, p. s.p.
2005
Fokkens, H., 2005. Laat-neolithicum, vroege en midden-bronstijd: inleiding. In L. P. Louwe Kooijmans e.a. Nederland in de Prehistorie. Amsterdam, pp. 357-369.
2003
Louwe Kooijmans, L.P., 2003. The Hardinxveld sites in the Rhine/Meuse Delta, the Netherlands, 5500-4500 cal BC. In L. Larsson e.a. Mesolithic on the Move: Papers Presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000 . Oxford, New York: Oxbow Books, pp. 608-624.
2001
Louwe Kooijmans, L.P., Vermeeren, C.E. & Van Waveren, A.M.I., 2001. Artefacten van hout en vezels. In L. P. Louwe Kooijmans Archeologie in de betuweroute Hardinxveld-Giesendam Polderwege. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v.Chr.). Amersfoort, pp. 379-418.
Louwe Kooijmans, L.P., Vermeeren, C.E. & Van Waveren, A.M.I., 2001. Artefacten van hout en vezels. In L. P. Louwe Kooijmans Archeologie in de betuweroute Hardinxveld-Giesendam Polderwege. Een mesolithisch jachtkamp in het rivierengebied (5500-5000 v.Chr.). Amersfoort, pp. 379-418.
1983
Louwe Kooijmans, L.P., 1983. Tussen SOM en TRB, enige gedachten over het laat-neolithicum in Nederland en België. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 1, pp.55-68.
1976
Louwe Kooijmans, L.P., 1976. Local Developments in a Borderland. A Survey of the Neolithic at the Lower Rhine. Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, 57, pp.227-298.
Louwe Kooijmans, L.P., 1976. The Neolithic at the Lower Rhine. Its structure in chronological and geographical respect. In S. J. De Laet Acculturation and Continuity in Atlantic Europe - mainly during the Neolithic period and Bronze Age. Papers presented at the IV Atlantic Colloquium (Ghent 1975). Dissertationes Archaeologicae Gandendes. Brugge: De Tempel, pp. 150-173.