Biblio

Zoeken
Exporteer 23 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan metaalbewerking  [Alle filters opschonen]
2008
Despriet, P., 2008. Kortrijk: romeinse haven. Romeinendag - Journée d'archéologie Romaine, 2008, pp.33-34.
2006
Domergue, C., 2006. Mines et métallurgies en Gaule à la fin de l'Age de Fer et à l'époque Gallo-Romaine. In D. Paunier Celtes et Gaulois. L'Archéologie face à l'Histoire. La romanisation et la question de l'hériatge celtique. Actes de la table ronde de Lausanne, 17-18 juin 2005. Glux-en-Glenne, pp. 131-162.
2005
De Clercq, W., 2005. VTN-OV15: Sporen uit de ijzertijd en de vroege Middeleeuwen op de plaats Ouburg te Oudegem (stad Dendermonde). In I. In 't Ven & De Clercq, W. Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn project 1997-1998. Archeologie in Vlaanderen, Monografie. Brussel, pp. 94-98.
2002
Vanderhoeven, A. & Creemers, G., 2002. Archeologische kroniek Limburg 1999. Limburg - Het Oude Land van Loon, 81(4), pp.289-320.
1997
Schuerman, E., 1997. IJzersmederijen in het Gallo-Romeinse Velzeke. Handelingen van het Zottegems Genootschap voor geschiedenis en oudheidkunde, 8, pp.189-198.
1987
Despriet, P., 1987. Artisanale Gallo-Romeinse bedrijfsresten te Spiere. Jaarboek van de Geschied- en Heemkundige Kring , 15, pp.81-100.
Thoen, H., 1987. De burgerlijke nederzettingen. In H. Thoen De Romeinen langs de Vlaamse kust. s.l. (Brussel), pp. 64-81.
De Paepe, P., 1987. Microscopisch en chemisch onderzoek. In H. Thoen De Romeinen langs de Vlaamse kust. s.l. (Brussel), pp. 43-44.
1984
Despriet, P., 1984. Bronsgietersaktiviteiten in Harelbeke. In P. Despriet Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografie. Kortrijk, pp. 45-46.
Despriet, P., 1984. IJzerwinning en ijzerproduktie. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografie. Kortrijk, p. 48.
1964
Dewulf, M., 1964. Romeinse ijzergieterijen in het Land van Waas. Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 67(1-2), pp.129-140.