Biblio

Zoeken
Exporteer 55 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan Germaans  [Alle filters opschonen]
2005
De Clercq, W. e.a., 2005. Een meerperioden-vindplaats langs de Schelde te Zele Kamershoek. Een grafheuvel uit de Bronstijd, een erf uit de Gallo-Romeinse periode en sporen van Germaanse inwijkelingen. In I. In 't Ven & De Clercq, W. Een lijn door het landschap - Archeologie en het VTN-project 1997-1998. Archeologie in Vlaanderen Monografie. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, pp. 177-229.
2004
De Clercq, W. & Taayke, E., 2004. Handgemachte Keramik der Späten Kaiserzeit und des frühen Mittelalters in Flandern (Belgien). Das Beispiel der Funde Friesischer Keramik in Zele (O-Flandern). In M. Lodewijckx Bruc Ealles Well. Archaeological essays concerning the peoples of North-West Europe in the first millennium AD. Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae. Leuven, pp. 57-71.
Raepsaet-Charlier, M.-T. & Vanderhoeven, A., 2004. Tongres au Bas-Empire romain. In A. Ferdière Capitales éphémères. Des capitales de cités perdent leur statut dans l’antiquité tardive.Actes du colloque organisé par le Laboratoire Archéologie et Territoires (UMR CITERNES ). Tours, 6-8 mars 2003. Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France. Tours, pp. 51-73.
2002
Hollevoet, Y., 2002. Oudenburg. Reallexicon der Germanischen Altertumskunde, 22, pp.403-408.
1999
De Clercq, W. & Van Rechem, H., 1999. Zele. Kammershoek (ZKH): een grafheuvel uit de bronstijd en een Romeinse en Germaanse nederzetting. In Jaarboek Oost-Vlaanderen. Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium. Jaarverslag 1998 van de Provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 85-87.
1996
Van Durme, L. & Rogge, M., 1996. Het Romeinse wegennet en de Romanizering resp. germanizering van noordelijk Henegouwen en zuidelijk Oost-Vlaanderen. In M. Lodewijckx Archaeological and Historical Aspects of West-European Societies. Album Amicorum Andr. Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae. Leuven: Leuven University Press, pp. 145-152.
Verlaeckt, K. & Proos, R., 1996. Laat-Romeinse Wijster-spelden uit de Schelde nabij Wichelen. Inleiding tot de problematiek van de Romeinse en Middeleeuwse riviervondsten. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, 50, pp.1-21.
Rogge, M., 1996. Van nieuw evenwicht tot chaos (van Marcus Aurelius tot Severus Alexander, 161-235). In D. Lamarcq & Rogge, M. De taalgrens. Van de oude tot de nieuwe Belgen. Leuven: Davidsfonds, pp. 59-67.
1994
De Paepe, P. & Van Impe, L., 1994. Premiers résultats d'une analyse microscopique de céramiques du Bas-Empire en Gaule Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne. In M. Tuffreau-Libre & Jacques, A. La céramique du Bas-Empire en Gaule Belgique et dans les régions voisines. Revue du Nord - actes de la table ronde de céramologie gallo-romaine - Collection archéologique 4 Villeneuve d'Ascq: Université Charles de Gaule - Lille III, pp. 239-250.

Pagina's