Biblio

Zoeken
Exporteer 5 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan germaans  [Alle filters opschonen]
1992
Van Ossel, P., 1992. Etablissements ruraux de l'Antiquité tardive dans le nord de la Gaule, Paris: Editions du Centre National de la Recherche Scientifique.
Halsall, G., 1992. The origins of the Reihengräberzivilisation: forty years on. In J. F. Drinkwater & Elton, H. Fifth-century Gaul: a crisis of identity?. Cambridge, pp. 196-207.
1996
Rogge, M., 1996. De consolidatie (van Chlodio tot Clovis 511). In D. Lamarcq & Rogge, M. De taalgrens. Van de oude tot de nieuwe Belgen. Leuven: Davidsfonds, pp. 138-157.
2005
Van Impe, L. e.a., 2005. Invading tribes, advancing forests - A witness to the decline of economic activity in Flanders, ca 200 AD. In H. Häbler Neue Forschungsergebnisse zur nordwesteuropäischen Frühgeschichte unter besonderer Berücksichtigung der altsächsischen Kultur im heutigen Niedersachsen. Studien zur Sachsenforschung. Oldenburg, pp. 287-305.