Biblio

Zoeken
Exporteer 10 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan bronzen vaatwerk  [Alle filters opschonen]
2001
De Clercq, W., 2001. De rivier als context: Opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit Wintam. In De Archeologie van Klein-Brabant. Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. s.l., pp. 97-107.
1984
Despriet, P., 1984. Metaalbewerking: bronzen ketel uit Harelbeke. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografie. Kortrijk, pp. 46-48.
1970
Vierin, J., 1970. Poignées de bronze gallo-romaines découvertes à Lauwe. Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, XXXVII, pp.243-248.