Biblio

Zoeken
Exporteer 43 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan terra-cotta beeldjes  [Alle filters opschonen]
1965
Verbesselt, J., 1965. Asse, het ontstaan en de ontwikkeling. Eigen Schoon en de Brabander, 48(5-6), pp.173-191.
1973
Despriet, P., 1973. Gallo-Romeinse terra-cottabeeldjes van Harelbeke. Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, Nieuwe Reeks, XL, pp.3-56.
1975
Despriet, P., 1975. Romeins Harelbeke. De Leiegouw, XVII(1-2), pp.195-211.
Despriet, P., 1975. Wervikse archaeologica - II. Gallo-Romeinse aarden beeldjes uit Wervik. Stedelijke Oudheidkundige Commissie Wervik, X(1-2), pp.29-38.
1979
Despriet, P., 1979. Romeins Harelbeke. In R. Ooghe, Debrabandere, F., & Despriet, P. Harelbeke. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen. Kortrijk, pp. 29-57.
1981
Wankenne, A., 1981. Asse. In E. Scheltens Asse waar de Romeinen thuis waren: Romeinse aanwezigheid te Asse (Tentoonstellingscatalogus Asse Oudgasthuis 24.I.-15.II.1981). Asse, pp. 1-7.
1984
Despriet, P., 1984. Volksdevotie in de Romeinse tijd. In P. Despriet Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk: Despriet, Ph., p. 42.
1989
Van Boekel, G.M.E.C., 1989. Roman terracotta horse figurines as a source for the reconstruction of harnessing. In C. Van Driel-Murray Roman Military Equipment: the Sources of Evidence. Proceedings of the Fifth Roman Military Equipment Conference. British Archaeological Reports. International Series. Oxford, pp. 75-121.
Van Boekel, G.M.E.C., 1989. Terracottabeeldjes van de Scheveningseweg. Romeinse vondsten uit s’Gravenhage I, 's Gravenhage: Gemeente s’Gravenhage, Afdeling Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Monumentenzorg, Sectie Archeologie.
1990
Van Boekel, G.M.E.C., 1990. Romeinse terracottabeeldjes uit Valkenburg (Z.H.). In E. J. Bult & Hallewas, D. P. Graven bij Valkenburg III. Het archeologische onderzoek in 1987 en 1988. s.l., pp. 101-116.

Pagina's