Biblio

Zoeken
Exporteer 14 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Trefwoord gelijk is aan conservatie  [Alle filters opschonen]
2010
Buyle, M., 2010. De decoratie van de 'salon rond' in het paviljoen De Notealer in Hingene-Bornem: een waaier aan mogelijke restauratieopties. In M. Buyle Reflex of reflectie? Actoren en beslissingsmomenten in de conservatie-restauratie . Postprints BRK/ARPOA. Brussel : BRK - APROA/VIOE, pp. 17-31.
Buyle, M., 2010. Le plaffon et stuc au noteleir. Onderzoek en proefrestauratie van de decoratie van le salon rond. In J. Buijs & Bergmans, A. Een belvedère aan de Schelde. Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797). Relicta Monografieën. Brussel: Vioe, pp. 405-443.
Hulstaert, W., 2010. Onderzoeksresultaten consolidatieproject Frontzate en bunker Groigne. In N. Vernimme Omgaan met oorlogserfgoed. Vioe-handleidingen. Brussel: VIOE, pp. 49-67.
2006
Vernimme, N., 2006. Europese standaarden voor conservatie. In Vlaams Instituut voor het Onroerend erfgoed. Een nieuw perspectief voor erfgoedonderzoek. Brussel: VIOE, pp. 136-136.
2005
Buyle, M., 2005. Het gebruik van lijmen en fixeermiddelen bij oude restauraties van muurschilderingen. In M. Buyle De problematiek van verlijmingstechnieken en –materialen in de conservatie-restauratie / La problématique des adhésifs et liants en conservation-restauration . Postprints BRK/ARPOA. Brussel: BRK/APROA, pp. 83-96.
2003
Braeken, J., 2003. Kleur en transparantie, De restauratie van het Renaat Braem Huis. In H. Piena Meubels uit de vorige eeuw, Restauraties uit deze eeuw. Amsterdam/Antwerpen: Stichting Ebenist, pp. 13-21.
2001
Cleeren, N., 2001. Problematiek rond archeologische metalen en de behandeling ervan. In A. Schrijvers & Van Impe, L. Op het spoor van het verleden. Archeologie op de Hogesnelheidslijn. Herent, p. s.p.