Biblio

Zoeken
Exporteer 46 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Bourgeois, Jean  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
Bourgeois, J., Laleman, M.C. & Stoops, G., 1997. Vondstmeldingen. Kouter. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 21(3-4), pp.98-100.
Bourgeois, J., 1993. Het protohistorisch aardewerk uit de Schepenhuisstraat. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 17(1), pp.22-23.
Bourgeois, J. & Cherretté, B., 2005. L'âge du Bronze et le premier âge du Fer dans les Flandres Occidentale et Orientale (Belgique): un état de la question. L'âge du Bronze du Nord de la France dans son contexte européen. Actes des congrès nationaux des sociétés savantes 125e Lille, 2000, pp.43-81.
Bourgeois, J., 1990. Nécropoles et 'sanctuaires' de la Tène en Flandre . In Les Celtes en France du Nord et en Belgique, VIe-Ier siècle avant J.C. Bruxelles, pp. 117-119.
Bourgeois, J., 1983. Mesen (W.-Vl.): middeleeuws aardewerk. Archeologie, 1983(2), p.120.
Bourgeois, J. & Crombé, P., 1988. Vinderhoute. Molenbrug: mesolithicum, neolithicum/bronstijd, ijzertijd en Romeinse periode. In Speuren, spitten, sparen. Oost-Vlaanderen archeologisch doorgelicht. Gnt, pp. 27-36.
Bourgeois, J. & Huysman, N., 1991. Bijdrage I: Aardewerkvondsten uit de metaaltijden afkomstig van Petegem "Bouvelo-bos". VOBOV-info. Driemaandelijkse kroniek van het verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w. , 41, p.31.
Bourgeois, J., 2003. Sint-Gillis-Waas - Reepstraat. In J. Bourgeois, Bourgeois, I., & Cherretté, B. Bronze Age and Iron Ages Communities in North-Western Europe. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, pp. 270-274.
Bourgeois, J., 1986. Vinderhoute-Molenbrug (Lovendegem, O.-Vl.). Archeologie, 1986(2), pp.85-86.
Bourgeois, J. & Verlaeckt, K., 2001. The Bronze Age and Early Iron Age in western Flanders (Belgium): shifting occupation patterns. In M. Lodewijckx Belgian Archaeology in a European Setting II. Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae. Leuven: Leuven University Press, pp. 13-24.
Bourgeois, J. e.a., 2011. Een bronstijdgrafheuvel in Brecht (prov. Antwerpen, België): veldprospecties 2010. Lunula. Archaeologia Protohistorica, XIX, pp.15-19.
Bourgeois, J., 1978. Vondsten bij wegenwerken. Holstraat. Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de gentse vereniging voor stadsarcheologie v.z.w., 2(3), pp.20-31.

Pagina's