Biblio

Zoeken
Exporteer 19 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Ryckaert, M.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Ryckaert, M., 1988. De inbreng van de stadsarcheologie bij het onderzoek naar het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Brugge. Resultaten en verwachtingen. In H. De Wiitte Brugge onder-zocht. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987. Archeo-Brugge. Brugge , pp. 52-63.
Ryckaert, M., 1972. De Oudeburg te Brugge. In Album Albert Schouteet. Brugge, pp. 155-168.
Thoen, H. & Ryckaert, M., 1988. Een te verifiëren hypothese: het "Romeinse castellum" van Brugge. In H. De Witte Brugge Onder-Zocht. Tien jaar stadarcheologisch onderzoek. Brugge, pp. 64-70.
Ryckaert, M., 2002. Geografie en ontstaan. In V. Vermeersch e.a. Brugge. Antwerpen, pp. 58-61.
Ryckaert, M., 2002. Geografie en ontstaan. In V. Vermeersch e.a. Brugge. Antwerpen, pp. 58-61.
Hollevoet, Y. & Hillewaert, B., 1999. Habitats en région brugeoise au haut Moyen-Age. In M. Ryckaert & A., V. Bruges. L'histoire d'une ville européenne. Tielt, p. 15.
Ryckaert, M., 1995. Les origines et l'histoire ancienne de Bruges: l'état de la question et quelques données nouvelles. In J. - M. Duvosquel & Thoen, E. Peasants and Townsmen in Medieval Europe: Studia in Honorem Adriaan Verhulst. Gent, pp. 117-134.
Ryckaert, M., 1997. Van ruraal hulpkerkje tot stadskerk. Stichting en oudste geschiedenis van de parochie. In De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Brugge. Brugge, pp. 9-17.
Hollevoet, Y. & Hillewaert, B., 1999. Vroeg-middeleeuwse nederzettingen in het Brugse. In M. Ryckaert & Van De Walle, A. Brugge. De Geschiedenis van een Europese stad. Tielt, p. 15.
Paper op een congres
De Witte, H. & Ryckaert, M., 1990. Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Brugge. De inbreng van de archeologie en vragen van de historicus aan de archeoloog. In 14de Internationaal Colloquium Spa 6-8 sept. 1988. La genèse et les premiers siècles des villes médiévales dans les Pays-Bas méridionaux; un problème archéologique et historique - Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden, een archeologisch en historisch pro. Brussel, pp. 317-329.
Tijdschriftartikel
Ryckaert, M., 1972. Brugse havens in de Middeleeuwen. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis gesticht onder de benaming "Société d'Emulation" te Brugge , CIX, pp.5-27.
Ryckaert, M., 2004. De haveninfrastructuur in Blankenberge als monument beschermd. In de steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, 11(3), pp.67-70.
Ryckaert, M., 2011. Sterren op de landkaart. Gebastioneerde stadsomwallingen in West-Vlaanderen. In de steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, 18(2), pp.47-53.
Ryckaert, M., 2011. Stoere stadspoorten en brede grachten. Middeleeuwse stadsversterkingen in West-Vlaanderen. In de steigers. Erfgoednieuws uit West-Vlaanderen, 18(2), pp.39-46.