Biblio

Zoeken
Exporteer 39 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Buyle, M.  [Alle filters opschonen]
Boek
Buyle, M. e.a., 2000. Vlaamse en Brabantse retabels in Belgische Monumenten, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen.
Tijdschriftartikel
Buyle, M., 1998. De kleurige afwerking van het renaissance-interieur in Antwerpen (16de eeuw) - Enkele beschouwingen bij recente en minder recente vondsten. Berichten en Rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg , 2, pp.87-97.
Buyle, M., 1992. De melkerijen in Wachtebeke. Jaarboek 1992. Heemkundige Kring "Oud-Wachtebeke", 1992, pp.5-166.
Buyle, M., 1985. Drempels of de problematiek van de interieurrestauratie. M&L Monumenten en landschappen, 4(5), pp.32-38.
Buyle, M., 2001. Ervaringspraktijk als basis voor een gefundeerde adviesverlening. Monumenten en Landshappen, 20(6), pp.3-5.
Buyle, M., 2001. Het gebruik van goud en goudimitatie. Monumenten, Landschappen en Archeologie, 20(4), pp.23-37.
Verhandeling of proefschrift
Buyle, M., 1974. De muurschilderingen in de begijnhofkerk van Sint-Truiden. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven .

Pagina's