Biblio

Zoeken
Exporteer 80 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan De Witte, H.  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
De Witte, H., 1995. Het Dominicanenklooster te Brugge. Archaeologia Mediaevalis, 18(I), pp.23-24.
De Witte, H., 1992. Een gepolijste bijl uit Brugge. Westvlaamse Archaeologica, 8, pp.81-82.
De Witte, H., 1980. De opgraving in de O.-L.-Vrouwkerk te Brugge (W-Vl.). Archaeologia Mediaevalis, 3, pp.18-19.
De Witte, H., 1985. Burg - Malbergplein 6. Brugs Ommeland, 25(1-2), pp.132-133.
De Witte, H., 1987. Brugge (W.-Vl.): stadsarcheologisch onderzoek. Archeologie, 1987(2), pp.131-132.
De Witte, H., 1978. Brugge. Archeologie, 1978(1), pp.21-22.
De Witte, H., 1978. Brugge. Archeologie, 1978(2), pp.89-90.
Thoen, H. e.a., 1978. Archeologische Kroniek Waasland 1977. Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 81, pp.209-224.
Thoen, H. e.a., 1977. Archeologische kroniek Waasland 1976. Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 80, pp.179-190.
Thoen, H. e.a., 1976. Archeologische kroniek Waasland 1974 (deel II) en 1975. Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, 79, pp.191-207.
Paper op een congres
De Witte, H., 2004. Some notes on the infrastructure of Brugge, with the emphasis on the water supply. In Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. V: Die Infrastrucktur. Lübeck: Gläser, M., pp. 107-115.
De Witte, H. & Ryckaert, M., 1990. Het ontstaan en de vroegste geschiedenis van Brugge. De inbreng van de archeologie en vragen van de historicus aan de archeoloog. In 14de Internationaal Colloquium Spa 6-8 sept. 1988. La genèse et les premiers siècles des villes médiévales dans les Pays-Bas méridionaux; un problème archéologique et historique - Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden, een archeologisch en historisch pro. Brussel, pp. 317-329.
De Witte, H., 2006. Craft in the town of Brugge: archaeological evidence. In M. Gläser Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. V: Das Handwerk. Lübeck, pp. 115-122.
De Witte, H., 1999. Archaeological indications for trade in Brugge from the 12 th to the 17th centuries. In Lübecker Kolloquium zur Stadsarchäologie im Hanseraum II: Der Handel. Lübeck, pp. 169-181.
Bijdrage in boek
Hillewaert, B., 1991. Zwijnstraat. In H. De Witte & Hillewaert, B. m.m.v. Thoen, H. Jaarboek 1989-1990 Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1989-1990. Brugge, p. 107.
Hillewaert, B., 1991. Willemstraat. In H. De Witte & Hillewaert, B. m.m.v. Thoen, H. Jaarboek 1989-1990 Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1989-1990. Brugge, pp. 102-104.
Hillewaert, B., 1993. Wijnzakstraat. In H. De Witte & Hillewaert, B. Jaarboek 1991-1992. Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1991-1992. Brugge, p. 78.
Hillewaert, B., 1993. 't Zand. In H. De Witte & Hillewaert, B. Jaarboek 1991-1992 Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1991-1992. Brugge, pp. 88-91.
De Witte, H., 1988. Tien jaar stadsarcheologisch onderzoek 1977-1987 - Resultaten. In Brugge Onder-Zocht. Tien jaar stadarcheologisch onderzoek. Archeo-Brugge. Brugge, pp. 11-42.
De Witte, H., 1999. The maritime topography of medieval Bruges. In J. Bill & Clausen, B. Maritime topography and the medieval town. Publications from the National Museum in Archaeology & History. Kopenhagen, pp. 137-144.
De Witte, H. & Laleman, M. en OOSt, T., 1990. Stadsarcheologie in Vlaanderen. In J. Meulemeester Vlaamse Archeologie. Opgravingen in binnen- en buitenland. Tielt, pp. 45-50.
Hillewaert, B., 1991. Spermalie. In H. De Witte & Hillewaert, B. m.m.v. Thoen, H. Jaarboek 1989-1990 Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1989-1990. Brugge, p. 105.
Hillewaert, B., 1991. Sint-Jansplein. In H. De Witte & Hillewaert, B. m.m.v. Thoen, H. Jaarboek 1989-1990 Brugse Stedelijke Musea. Archeologisch jaarrapport 1989-1990. Brugge, p. 106.

Pagina's