Biblio

Zoeken
Exporteer 57 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Laleman, M.  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
Laleman, M., 1990. Archeologische en historische visies op het ontstaan en de vroegste ontwikkeling van Gent in confrontatie. II. Een archeologische visie. Ontstaan en vroegste geschiedenis van de middeleeuwse steden in de zuidelijke Nederlanden. Een archeologisch en historisch probleem. Handelingen van het 14de Internationaal Colloqium, Spa 6-8 sept. 1988.
Laleman, M., 1994. Gandastraat 1, Sint-Baafsabdij. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 18(2), pp.55-56.
Laleman, M., 1994. Vondstmeldingen. Sint-Pietersplein, Sint-Pietersabdij. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 18(1), pp.31-36.
Laleman, M., 1994. Stadsarcheologie in Gent. Een beknopt overzicht. Stadsarcheologie, 18(3-4), pp.11-16.
Laleman, M., 1994. The gruit house and the gruiter in Flanders. In R. Kistemaker & van Vilsteren, V. Beer ! The story of Holland's favourite drink. Amsterdam, p. 23.
Laleman, M., 1996. Uit Ryhove. Het Profiel, 17(1), p.non-pag.
Laleman, M., 1997. Het stenen verleden. Een beknopt overzicht van bouwactiviteiten, bouwkundige ontwikkeling en monastieke architectuur. In G. Declercq Ganda & Blandinium. De Gentse abdijen van Sint-Pieters en Sint-Baafs. Gent, pp. 115-146.
Laleman, M., 1998. Gandastraat, Sint-Baafsabdij. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent, 22(2), pp.53-57.
Laleman, M., 1998. Gent. 1350 jaar Gentenaars en hun huizen. Waar is de Tijd, 6, pp.131-150.
Laleman, M., 1998. Mittelalterliche steinerne Bürgerhäuser in Gent G. Groszmann e.a. Hausbau in Belgien. Bericht über die Tagung des Arbeitskreises für Hausforschung in Blankenberge/Westflandern vom 7-12 Juni 1993, pp.21-36.
Laleman, M., 1999. Enkele aspecten van stedelijke ontwikkeling in Gent: percelen, huizen en bewoners. In A. Carmiggelt e.a. Rotterdam Papers 10. A contribution to medieval and post-medieval archaeologgy and history of building. Rotterdam, pp. 143-153.
Laleman, M., 1999. Stadsarcheologie. In J. Art Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente ?. Gent, pp. 451-473.
Laleman, M., 2000. De burgerlijk architectuur. In A. Deléhouzée e.a. Romaanse architectuur in België. Tielt, pp. 125-155.
Laleman, M., 2000. De Schelde- en kuststreek. In A. Deléhouzée e.a. Romaanse architectuur in België. Tielt, pp. 17-19.
Laleman, M., 2000. De Scheldestreek. Monastieke architectuur. In A. Deléhouzée e.a. Romaanse architectuur in België. Tielt, pp. 78-94.
Laleman, M., 2000. Espaces publics dans les villes flamandes au moyen age: l'apport de l'archéologie urbaine. In M. Boone & Stabel, P. Shaping urban identity in Late Medieval Europe. Studies in urban social, economic and political history of the Medieval and early modern Low Countries. Leuven, pp. 25-41.
Laleman, M., 2000. Het kustgebied. Monastieke architectuur. In A. Deléhouzée e.a. Romaanse architectuur in België. Tielt, pp. 114-116.
Laleman, M., 2004. De eerste middeleeuwse stad. In Anoniem De Gentse Portus aan de Reep - Een historische verkenning . Gent, pp. 8-11.
Laleman, M., 2004. De ontwikkeling van Blandinium. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks, 58, pp.3-22.
Laleman, M., 2004. Een stad van Stenen. In Anoniem De Gentse Portus aan de Reep - Een historische verkenning . Gent, pp. 12-14.
Laleman, M., 2004. Het centum van een grote stad. In Anoniem De Gentse Portus aan de Reep - Een historische verkenning . Gent, pp. 22-27.
Laleman, M., 2006. L'approche pluridisciplinaire d'une ville: Gent. In J. Demeulemeester & Gillet, P. Mélanges d'archéologie médiévale. Liber amicorum à André Matthys. Les Cahiers de l'Urbanisme. Liège, pp. 112-121.

Pagina's