Biblio

Zoeken
Exporteer 104 resultaten:
[ Auteur(Desc)] Type Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Crombé, P., 1986. Nukerke (Maarkedal, O.-Vl.). Archeologie, 2, p.97.
Crombé, P., 1987. Twee laat-neolithische vindplaatsen in de omgeving van Ronse: "De Klomp" (Nukerke, Maarkedal) "Hoogerlucht" (Ronse). Geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het tenement van Inde, 36, pp.59-75.
Crombé, P., 1986. Prehistorische vondsten op de Muziekberg (Ronse). Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 35, pp.5-19.
Crombé, P., 1988. Noodopgraving op de Square Albert te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.202-203.
Crombé, P., De Clercq, W. & Meganck, M., 1998. Maldegem. Oude-Burkelslag .. the story continues. In Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium. Jaarverslag 1997 van de provincie Oost- Vlaanderen. Gent, pp. 99-101.
Crombé, P., 1990. Stadsarcheologisch onderzoek te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 39, pp.221-224.
Crombé, P., 1988. Prehistorische vondsten in het Zuid-Oostvlaamse Heuvelgebied. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.193-201.
Crombé, P., Sergant, J. & Van der Haegen, G., 1998. Prehistorische vondsten op het Goudenleeuwplein te Gent. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 22(1), pp.4-9.
Crombé, P., 1986. Een prehistorische site te Kerkhove (Mesolithicum - Neolithicum). Westvlaamse Archaeologica, 2(1), pp.3-39.
Crombé, P., 1985. Een prehistorisch site te Kerkhove (Mesolithicum-Neolithicum). Westvlaamse Archaeologica, 1, pp.3-39.
Crombé, P., 1985. Een prehistorisch site op de plaats Koekamer te Ellezelles. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, 34, pp.72-79.
Crombé, P., 1989. Suite des découverte préhistoriques au Mont de la Hutte à Ploegsteert. Mémoires de la Société d'Histoire de Comines-Werneton et de la région, 19, pp.573-577.
Crombé, P., 1990. Het Steentijdonderzoek in Oost-Vlaanderen. Vobov-info, 38/39/40, pp.29-37.
Crombé, P., 1991. L'occupation préhistorique dans le nord-ouest de la plaine de la Vallée Flamande. Analyse de résultats de prospection. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica, Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 101-107.
Crombé, P., 1992. L'approvisionnement en silex durant le Mésolithique dans le nord de la Belgique. In Handelingen van het 4de congres van "l'association des cercles Francophones d'Histoire et d'Archéologie de Belgique". pp. 25-26.
Crombé, P., 1996. Interpretatie van een nederzettingsplattegrond. Mesolithische jagers-verzamelaars in de Wase Scheldepolders ca. 8350 - 7700 v. Chr. In J. - P. Van Roeyen Uit Vlaamse Bodem - 10 archeologische verhalen. Sint-Niklaas: Vlaamse Vereniging voor Archeologisch Onderzoek, pp. 11-18.
Crombé, P., 1999. De Steentijden in Vlaanderen. In J. Art Hoe schrijf id de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 4, Archeologie. Gent, pp. 165-214.
Crombé, P., 2000. De steentijden in Oost-Vlaanderen : een balans van tien jaar intensief onderzoek (1991-2000). VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 52, pp.2-12.
Crombé, P., 2000. Hoofdstuk 2: "In de ban van de ijstijd (meer dan 15500 jaar geleden)". In M. Van Strydonck & De Mulder, G. De Schelde, verhaal van een rivier. Leuven: Davidsfonds, pp. 21-25.
Crombé, P., 2000. Hoofdstuk 4: "De ontwikkeling van het holocene bos (11500-5800 jaar geleden)". In M. Van Strydonck & De Mulder, G. De Schelde, verhaal van een rivier. Leuven: Davidsfonds, pp. 39-45.

Pagina's