Biblio

Zoeken
Exporteer 71 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Asc)]
Filters: Auteur gelijk is aan De Mulder, Guy  [Alle filters opschonen]
2004
De Mulder, G. & Beeckmans, L., 2004. Herzele - Sint-Lievens-Hesse. Noodonderzoek van een wegverbreding. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2003, pp.140-142.
De Mulder, G. & Rogge, M., 2004. Zottegem - Strijpen. Onderzoek van een Gallo-Romeins wegtracé. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2003, pp.145-147.
De Mulder, G. & Deschieter, J., 2004. Zottegem - Velzeke. Het archeologisch onderzoek van de Gallo-Romeinse vicus in 2003: een stand van zaken. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2003, pp.147-152.
2003
De Mulder, G. & Deschieter, J., 2003. Het preventief onderzoek in de Gallo-Romeinse vicus te Velzeke (2001-2002). Een archeologisch vervolgverhaal. Handelingen Zottegems Genootschap voor Geschiedenis en Oudheidkunde, 11, pp.259-290.
De Mulder, G. & Deschieter, J., 2003. Zottegem - Velzeke. Het vervolgverhaal van het archeologisch onderzoek van de Gallo-Romeinse vicus. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2002, pp.145-151.
2002
De Mulder, G., De Clercq, W. & Deschieter, J., 2002. Ijzertijdsporen in Merelbeke (O.-Vl.). Lunula Archaeologia protohistorica, 10, pp.39-42.
Deschieter, J. & De Mulder, G., 2002. Zottegem. Over een grafelijke burcht en een hospitaal. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2001, pp.169-170.
2001
Bourgeois, J., 2001. De aantrekkingskracht van de Schelde. Veranderende occupatiepatronen van de Bronstijd tot de IJzertijd?. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 111-130.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. De Schelde in de IJzertijd: een speurtocht naar mens en rivier. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 157-179.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. De Schelde in de IJzertijd: een speurtocht naar mens en rivier. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 157-179.
Van Strydonck, M., Bourgeois, J. & Crombé, P., 2001. De wonderbare visvangst. Dateringsstudie van baggervondsten uit de Schelde. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie (akten van het symposium, Amsterdam, februari 2000). Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem: Rogge, M., pp. 71-86.
De Mulder, G. & De Clercq, W., 2001. Een vroeg La Tène-nederzetting in de verkaveling Kerkveld te Berlare. Heem- en Oudheidkundige Kring Berlare, 19(1), pp.25-40.
Sergant, J. & Perdaen, Y., 2001. Jachtgronden en visvelden. De Vlaamse Scheldevallei tijdens het mesolithicum. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het Provinciaal Archeologish Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 37-50.
De Mulder, G., Deschieter, J. & Van Strydonck, M., 2001. Nieuwe 14C-dateringen te Velzeke (O.-Vl.). Lunula. Archaeologia Protohistorica, 9, pp.116-119.
Van Impe, L., 2001. Omtrent een stuk voorgeschiedenis die men de Metaaltijden noemt. In J. Bourgeois e.a. Een duik in het verleden. Schelde, Maas en Rijn in de pre- en protohistorie. Publicaties van het provinciaal Archeologisch Museum - site Velzeke. Gewone reeks. Zottegem, pp. 87-93.
De Mulder, G., Deschieter, J. & Van Strydonck, M., 2001. Sporen uit de midden-bronstijd te Zottegem (O.-Vl.). Lunula. Archaeologia Protohistorica, 9, pp.17-18.
Deschieter, J. & De Mulder, G., 2001. Zottegem - Velzeke. Vicus, recente resultaten. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 2000, pp.226-228.
2000
De Clercq, W., Deschieter, J. & De Mulder, G., 2000. Nazareth - Eke. Noodonderzoek op de Aquafin-collector Eke. Romeinse bewoningssporen langs de N60. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1999, pp.149-151.
Deschieter, J. & De Mulder, G., 2000. Ninove, Denderwindeke. Archeologisch noodonderzoek van een Gallo-Romeinse villa op het Kerkveld. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1999, p.154.
De Mulder, G. & Deschieter, J., 2000. Ronse. Indicaties van middeleeuwse en jongere bewoning en landgebruik. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1999, pp.155-156.
Deschieter, J. & De Mulder, G., 2000. Zottegem - Velzeke. Van Gallo-Romeinen tot middeleeuwers. Een rapport van de werkzaamheden 1999. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1999, pp.161-163.

Pagina's