Biblio

Zoeken
Exporteer 43 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Gullentops, F.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Gullentops, F. & Geurts, M., 1972. Une inondation würmienne de la Meuse. In Congrès et Colloques. Liège, pp. 107-112.
Gullentops, F. & Corrijn, M., 2009. Steen, zand, water, sneeuw, ijs en stof. In Miradal, erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. Leuven: Davidsfonds, pp. 13-32.
Bringmans, P. e.a., 2001. Preliminary Report on the Excavations of the Middle Palaeolithic Valley Settlements at Veldwezelt-Hezerwater (Belgium). In P. Bringmans Stratigraphy and Prehistory of the River Maas Valley in Limburg. Excursion guide. Leuven, pp. 21-29.
Diriken, P., Heyvaert, F. & Gilot, E., 1995. Postglacial Palaeo-ecological evolution of het Molenbeek-Mombeekvalley. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Leuven, p. s.p.
Diriken, P., Heyvaert, F. & Gilot, E., 1995. Postglacial palaeo-ecologica evolution of the Molenbeek-Mombeekvalley. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. s.l., pp. 55-85.
Allemeersch, L., 1991. Peat in the Belgian eastern coastal plain. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. Leuven, pp. 1-54.
Vanmaercke-Gottigny, M.C., 1995. Palaeo-ecology of the last 15.000 years in Belgium: a general bibliography. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. s.l., pp. 87-99.
Groenendijk, A. e.a., 2001. Overview of the Stratigraphy and the Archaeological Levels in the Nelissen Brickyard Quarry at Kesselt (Belgium). In P. Bringmans Stratigraphy and Prehistory of the River Maazs Valley in Limburg. Excursion guide. Leuven, pp. 15-20.
Gullentops, F. & Paulissen, E., 1972. Origine et âge des vallons du rebord oriental du plateau de la Campine. In Congrès et Colloques. Symposium de Géomorphology. Liège, pp. 137-151.
Bringmans, P. e.a., 2006. Levallois, Quina and Laminar Reduction at Veldwezelt-Hezerwater. In Proceedings of the International Conference in Tongeren 2004. Tongeren, p. 107.
De Bie, M., 1996. Grondstofgebruik in de de Steentijd. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement EWBL, pp. 147-148.
Gullentops, F., 1956. Etude stratigraphique et géologique du gisement paléolithique de Lommel 3. In J. Verheyleweghen Le Paléolithique final de culture périgordienne du gisement préhistorique de Lommel (Province de Limbourg-Belgique). Bulletin de la Société Royale Belge d'Anthropologie et Préhistoire. Brussel, pp. 54-62.
Gullentops, F., 1963. Etude de divers facies quaternaires et tertiaires dans le Nord et l'Est de la Belgique. In Congrès intern. de sédimentologie . Belgique et Pays -Bas. s.l., p. s.p.
Huysmans, L. & Allemeersch, L., 1995. Common holocene plant macrofossiels in Flanders. In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardkundige Mededelingen. Leuven: K.U.Leuven, pp. 101-114.
Becuwe, F., 1996. Archeologische monumentenzorg en ontginningen. Het beheer van een bedreiging. In F. Gullentops & Wouters, L. Delfstoffen in Vlaanderen. Brussel: Departement EWBL, pp. 190-191.
Munaut, A., 1995. A new pollen analysis in the Late Glacial deposits of the Winge valley (Brabant, Belgium). In F. Gullentops Wetlands in Flanders - Contributions to the Palaeohydrology of the temperate Zone in the last 15.000 years. Aardrijkskundige Mededelingen. s.l., p. s.p.

Pagina's