Biblio

Zoeken
Exporteer 1123 resultaten:
[ Auteur(Asc)] Type Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan M  [Alle filters opschonen]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
M
Müller-Wille, M., 1970. Pferdegrab und Pferdeopfer im frühen Mittelalter. Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, 20-21, pp.119-248.
Mullenders, W. & Mertens, J., 1958. Etude palynologique d'une tombelle de l'age du bronze à Weelde. Bulletin de la Société de Botanique de Belgique, 90, pp.311-313.
Mullenders, W. & Gullentops, F., 1956. Evolution de la végétation et de la plaine alluviale de la Dyle, à Louvain, depuis le Pléni-Wurm. Bulletin de l'Academie Royal de Belgique, classe de Sciences, 1956, pp.1123-1137.
Mullenders, W. e.a., 1966. Le remblement de la vallée de de la Nèthen. Acta Archaeologica Lovaniensia, 4, pp.169-181.
Mullenders, W., Gullentops, F. & Crevecoer, E., 1958. L'oscillation de Bölling à Lommel. Bulletin de la Société de Botanique de Belgique, 90, pp.315-317.
Mullenders, W., 1961. Recherches palynologiques dans la vallée de la Grande Nèthe à Geel. Bulletin de la Société de Botanique de Belgique, 93, pp.131-136.
Mullenders, W. & Gullentops, E., 1969. The Age of the Pingos of Pelgium. In L. Troy The periglacial environment, past and present. Montreal, pp. 321-335.
Mulkens, J., 1982. De wederopbouw van Nieuwpoort na de Eerste Wereldoorlog. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven.
Mulders, T., 1948. De windmolens tussen Schelde en Leie. Handelingen van de Koninklijke Geschied- en Oudheidskundige Kring van Kortrijk, 22, pp.46-107.
Muchez, P. & Viaene, W., 1990. Petrografische analysen. In W. Vanvinckenroye De Romeinse villa's van Piringen ('Mulkenveld') en Vechmaal ('Walenveld'). Publicaties van het Provinciaal Gallo-Romeins Museum Tongeren. Hasselt , pp. 34-35.
Moutury, S., 2002. La Cité Modèle du Heysel, formes et comportements. Bruxelles: Institut Supérieur d'Urbanisme et de Rénovation Urbaine.
Moutury, S., 2005. La Cité Modèle du Heysel: aspect patrimonial. In J. - Y. Andrieux & Chevallier, F. La réception de l'architecture du mouvement moderne: Image, usage, héritage / The reception of architecture of the modern movement: Image, usage, heritage. International DOCOMOMO Conference. Saint-Etienne, pp. 214-218.
Moutury, S., 2008. De modelwijk van de Heizel. A+, 214, pp.116-117.
Mouton, B., 1988. Méthodes d'analyse destructives et non-destructives pour les structures historiques. Avantages et limites. In R. M. Lemaire & Van Balen, K. Stable - Unstable? Structural consolidation of ancient buildings. Stable - Unstable? Structural consolidation of ancient buildings. Leuven: University Press Leuven, pp. 141-156.
Mostaert, F., 2000. Geografische situering en ontwikkeling van de Vlaamse kuststreek. In J. L. Meulemeester Met zicht op zee. Vlaanderen. Tielt: Lannoo, pp. 2-6.
Mostaert, F., 1987. De Reie te Brugge gedurende de Romeinse periode. In H. Thoen De Romeinen langs de Vlaamse kust. s.l. (Brussel), pp. 30-31.
Mostaert, F., 1987. De oostelijke kustvlakte in de Romeinse tijd. In H. Thoen De Romeinen langs de Vlaamse kust. s.l. (Brussel), pp. 23-25.
Mostaert, F., 2007. Landschap. In D. Casteleyn e.a. 2000 jaar Middenkust & Hinterland. Waar is de tijd. Zwolle, p. s.p.

Pagina's