Biblio

Zoeken
Exporteer 115 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Eerste Letter Van De Achternaam gelijk is aan Z  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Cooremans, B., 1998. Stuifmeelanalyse van het zandige oud oppervlak. In L. Van Impe e.a. De Keltische goudschat van Beringen (prov. Limburg). Archeologie in Vlaanderen. Zellik, pp. 9-132.
Pieters, M. e.a., 2006. Walraversijde, een middeleeuws vissersdorp op een dijk uit de Romeinse periode. In Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Een nieuw perspectief voor erfgoedonderzoek. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, pp. 53-54.
Zimmermann, W.H., 1999. Why was cattle-stalling introduced in prehistory? The significance of byre and stable and of outwintering. In C. Fabech & Ringtved, J. Settlement and Landscape. Proceedings of a conference in Arhus, Denmark, May 4-7 1998. Copenhagen: Jutland Archaeological Society, pp. 301-318.
Demerre, I. e.a., 2006. www.maritieme-archeologie.be – a Database for Belgian Maritime Archaeology . In J. Mees & Seys, J. VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication . Oostende: VLIZ, pp. 30-31.
Boek
Zech, W. & Hintermaier-Erhard, G., 2002. Böden der Welt - Ein Bildatlas, Berlijn: Spektrum Akademischer Verlag GmbH Heidelberg.
Marechel, C. & Zeebroek, R., 1994. Brood doet leven. Betekenis en rol van brood in Europa, Gent - Brussel: Snoeck-Ducaju ; Gemeentekrediet.
Van Balen, K. e.a., 2003. Environmental Deterioration of Ancient and Modern Hydraulic Mortar (EDAMM), Luxemburg: Office for Official Publications of the European Communities.
Zonneveld, J.I.S., 1995. Land ecology, Amsterdam: SPB Academic Publishing bv.
Zapatka, C. & Zardini, M., 1995. The American landscape, Princeton: Princeton Architectural Press.
Zapatka, C. & Zardini, M., 1995. The American landscape, Princeton: Princeton Architectural Press.
Handelingen van een congres
Pieters, M. e.a., 2006. Maritime Archaeology and Heritage Afloat Unit of the VIOE: state of affairs / Cel Maritieme Archeologie en Varend Erfgoed VIOE: stand van zaken M. Pieters, Gevaert, G.:Mees, J., & Seys, J. To sea or not to sea / Ter zee of niet ter zee. 2nd international colloquium on maritime and fluvial archaeology in the southern North Sea area/ 2de internationaal colloquium over maritieme en fluviale archeologie in het zuidelijk Noordzeegebied, Bruges/B, pp.8-11.
Blanco-Varela, M.T. e.a., 2002. Thaumasite Formation Due to SO2/Hydraulic Mortar Interaction. 1st International Conference on Thaumasite in Cementituous Materials.

Pagina's