Biblio

Zoeken
Exporteer 23035 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Bijdrage in boek
Scholliers, P., 1994. Brood en sociale ongelijkheid in de 19de en 20ste eeuw. In C. Macherel & Zeebroek, R. Brood doet leven. Betekenis en rol van het brood in Europa. Gent - Brussel: Snoeck-Ducaju & Zoon ; Gemeentekrediet, pp. 111-123.
In 't Ven, I. e.a., 2005. Brugge/Dudzele : Lentestraat. In I. In 't Ven & De Clercq, W. Een lijn door het landschap - Archeologie en het VTN-project 1997-1998, Deel I. Archeologie in Vlaanderen. Brussel, pp. 42-42.
In 't Ven, I. e.a., 2005. Brugge/Dudzele : N31 - Zeelaan. In I. In 't Ven & De Clercq, W. Een lijn door het landschap - Archeologie en het VTN-project 1997-1998, Deel I. Archeologie in Vlaanderen. Brussel, pp. 41-41.
Devliegher, L., 2000. Brugge in het dagboek van Galbert. In B. Demyttenaere, Van Caenegem, R., & Devliegher, L. Galbert van Brugge. De moord op Karel de Goede. Leuven, pp. 92-106.
Goubitz, O., 1988. Brugge op grote en kleine voet; Laat-Middeleeuws schoeisel en andere lederresten. In H. De Witte Brugge onder-zocht, tien jaar stadsarcheologisch onderzoek, Archeo-Brugge. Brugge, pp. 151-159.
Coomans, T., 2002. Brussel, Congrescolom: symbolen van nationale identiteit. In M. Buyle e.a. De beeldentaal van symbolen. Brussel, pp. 140-143.
Laumbach, K.W., 2007. Buffalo Soldiers versus the Apache : the Battle in Hembrillo Basin. In D. Scott, BAbits, L., & Haecker, C. Fields of Conflict: battlefield archaeology from the Roman Empire to the Korean War . Westport CT: Praeger, pp. 336-358.
De Witte, H., 1997. Burg (Brugse Vrije - Binnenkoer). In H. De Witte & Hillewaert, B. Archeologisch jaarrapport 1993-1994. Jaarboek 1995-1996. Brugge: Brugse Stedelijke Musea, p. 81.
Braeken, J., 1995. Burgerlijke openbare gebouwen, Samenleving onder dak. In M. Hoflack Monumentenmagazine Open Monumentendag Vlaanderen 1995. Brussel, pp. 5-7.
Laleman, M.-C., Rabau, G. & Raeymaekers, E., 2008. Burgstraat 46, Klooster van de ongeschoeide Karmelieten. In Archeologisch onderzoek in Gent 1997-2008. Stadsarcheologie. Bodem en monument in Gent. Gent, pp. 14-17.
Vanmontfort, B., 2006. Can we attribute the Middle Neolithic in the Scheldt and Middle Meuse basins to the Michelsberg Culture?. In P. Duhamel Impacts interculturels au Néolithique moyen. Du terroir au territoire: sociétés et espaces. Revue Archéologique de l'Est. Suppléments. Dijon: Société Archéologique de l'Est, pp. 109-116.
Ervynck, A. e.a., 1994. Carabid beetles as palaeo-ecological indicators in archaeology. In K. Desender Carabid beetles: ecology and evolution. Dordrecht, pp. 261-266.
de Loë, A., Hamal-Nandrin, J. & Servais, J., 1913. Carte de Belgique avec indication de localisation òu ont été recueillies des pièces en silex de Wommersom. In Annales du XXIIIe congrès. Fédération archéologique et historique de Belgique. Gent, p. 149.
De Bie, M., 2004. Case-studies archeologie in bos- en natuurgebied. In J. Bastiaens Archeologisch en paleo-ecologisch erfgoed. Hoeilaart: VIOE, pp. 6.1-6.10.
De Bie, M., 2005. Case-studies archeologie in bos- en natuurgebied. In J. Bastiaens Archeologisch en paleo-ecologisch erfgoed. Hoeilaart: VIOE, pp. 6.1-6.10.
De Meulemeester, J., 1985. Castrale Motten in Zuid-West-Vlaanderen. In P. Despriet De Zuid-West-Vlaamse krijgsbouwkunde et alii, Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resltaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Kortrijk, pp. 81-83.
Callebaut, D., 1991. Castrum, Portus und Abtei von Ename. In H. Böhme Burgen der Salierzeit. Teil 1. In den nördlichen Landschaften des Reiches. Sigmaringen, pp. 291-309.
De Loë, A., 1881. Catalogue de l'exposition préhistorique. In F.A.H.B., congrès Bruxelles, 2 Par. Brussel, pp. 550-551.
Creemers, G., 1991. Catalogus. In S.n. Gallo-Romeinse vondsten in priv. Tongeren, pp. 22-34.
Van Heesch, J., 2005. Celtic coins and religious deposits in Belgium. In C. Haselgrove & Wigg-Wolf, D. Iron Age Coinage and Ritual Practices. Mainz am Rhein, pp. 247-263.
Vandekerchove, V., 1996. Celtic Field research in the Belgian Campine. In M. Lodewijckx Archeological and historical aspects of West-European society. Album amicorum André Van Doorselaer, . Acta Archaeologica Lovaniensia. Monographiae . Leuven, pp. 67-76.
Williams, H., 2002. Cemeteries as Central Places: Landscape and Identity in Early Anglo-Saxon England. In B. Hardh & Larsson, L. Central Places in the Migration and Merovingian Periods: Papers from the 52nd Sachsensymposium. Lund, pp. 341-362.
Meylemans, E. e.a., 2006. Centrale Archeologische Inventaris (CAI). In Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed. Een nieuw perspectief voor erfgoedonderzoek. Brussel: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, pp. 64-68.

Pagina's