Biblio

Zoeken
Exporteer 17 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Hermy, M.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Hermy, M., Van Den Bremt, P. & Tack, G., 1993. Effects of site history on woodland vegetation. In M. E. A. Broekmeyer, Vos, W., & Koop, H. European forest reserves . Wageningen, pp. 219-231.
Hermy, M. e.a., 2009. Flora en vegetatie: ook een spiegel van het verleden ?. In Miradal, erfgoed in Heverleebos en Meerdalwoud. Leuven, pp. 188-220.
Hermy, M. e.a., 2005. Groen: ruggengraat voor een moderne maatschappij. In M. Hermy Groenbeheer. BrusselCP - 5: Velt- AMINAL, pp. 1-69. Available at: http://www.velt.be/groenbeheer/lay_out_hoofdst1.pdf.
Hermy, M. e.a., 2005. Groen: ruggengraat voor een moderne maatschappij. In M. Hermy Groenbeheer. BrusselCP - 5: Velt- AMINAL, pp. 1-69. Available at: http://www.velt.be/groenbeheer/lay_out_hoofdst1.pdf.
Heyn, M. & Hermy, M., 2001. Lange-termijnvisie gebiedsgericht natuurbehoud in stedelijke en verstedelijkte omgeving. In D. Nyssen, De Meulenaere, E., & Heyn, M. Langetermijnvisie gebiedsgericht natuurbehoud in Vlaanderen. Brussel: AMINAL, pp. 1-1.