Biblio

Zoeken
Exporteer 166 resultaten:
Auteur Type [ Jaar(Desc)]
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
1997
Crombé, P., 1997. De vroeg-mesolithische site van Verrebroek "Dok": voorlopig verslag van de opgravingen 1997. Kroniek 1997 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, 1997, p.s.p.
Crombé, P., 1997. Le Mésolithique ancien dans le nord de la Belgique: le site de Verrebroek (Flandre Orientale). In Actes de la table ronde "Le Paléolithique supérieur et le Mésolithique dans le nord-est de la France et les pays limitrophes" (Valenciennes, octobre 1997). Valenciennes, p. s.p.
Crombé, P., 1997. Maldegem. Boerderijen uit de bronstijd te Burkel. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1996, pp.112-113.
Crombé, P., 1997. Maldegem. Inheemse boerderijen uit de Gallo-Romeinse tijd te Burkel. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.117-118.
Bauters, L. & Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. Een meerperiodenvindplaats uit de prehistorie nabij de Meirstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.125-126.
Bauters, L. & Crombé, P., 1997. Nevele-Vosselare. Een meerperiodenvindplaats uit de prehistorie nabij de Meirstraat. In Een aardgasleiding, 65 km archeologische informatie. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen. Gent, pp. 124-126.
Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. IJzertijdsporen nabij de Gentstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.123-124.
Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. Vondsten uit de metaaltijden aan de Landegemstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.121-122.
Crombé, P., 1997. Zomergem. Een brandrestengraf uit de Gallo-Romeinse tijd. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen , 1996, pp.120-121.
Crombé, P., 1997. Zomergem. Middeleeuwse grachten aan de Rostraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, p.120.
Crombé, P., 1997. Zomergem-Oostwinkel. Middeleeuwse grachten te Veldhoek. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.117-118.
1998
Crombé, P., De Clercq, W. & Meganck, M., 1998. Maldegem. Oude-Burkelslag .. the story continues. In Monumentenzorg & Cultuurpatrimonium. Jaarverslag 1997 van de provincie Oost- Vlaanderen. Gent, pp. 99-101.
Crombé, P., Sergant, J. & Van der Haegen, G., 1998. Prehistorische vondsten op het Goudenleeuwplein te Gent. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 22(1), pp.4-9.
Crombé, P., 1998. Verslag van de opgravingscampagne 1998 op de vroeg-mesolithische vindplaats van Verrebroek "Dok". Kroniek 1998 Instituut voor het Archeologisch Patrimonium, 1998, p.s.p.
Van Strydonck, M. e.a., 1998. What's in a 14C date. In Rapport du groupe de travail, Pré-actes du 3ème Congrès international "14C et Archéologie". Lyon, pp. 12-29.
1999
Crombé, P., Van Strydonck, M. & Hendrix, V., 1999. Absolute dateringen van hertengeweien bijlen uit de Scheldevallei: resultaten van een recent onderzoeksproject. VOBOV-info. Themanummer: 'Het Land van Dendermonde: archeologie tussen Schelde en Dender', 50, pp.7-14.
Crombé, P., 1999. De Steentijden in Vlaanderen. In J. Art Hoe schrijf id de geschiedenis van mijn gemeente? Deel 4, Archeologie. Gent, pp. 165-214.
Bourgeois, J., Crombé, P. & Semey, J., 1999. Prospection archéologique aérienne en Belgique occidentale: résultats et perspectives. In B. Bréart Archéologie aérienne, Actes du Colloque international (Amiens, octobre 1992), Hommage à Roger Agache. Revue archéologique de Picardie, n° spécial. Amiens, pp. 123-139.

Pagina's