Biblio

Zoeken
Exporteer 114 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan De Clercq, Wim  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
De Clercq, W., 2000. Aalter Air Liquide. Archeologische controle van de aanleg van een bluswaterbassin. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen , 1999, p.129.
De Clercq, W. e.a., 1999. Aalter, archeologische waarnemingen en noodonderzoek op het industrieterrein. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1998, pp.90-91.
De Clercq, W., 1998. Berlare. Archeologisch noodonderzoek in de verkaveling Kerkveld. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1997, pp.106-107.
De Clercq, W. e.a., 1998. De archeologie van een aardgasleiding: de begeleiding van het Distrigas-VTN-project op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen, fase 1997. Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1997, pp.97-105.
Thoen, H. & De Clercq, W., 1995. De Gallo-Romeinse aanwezigheid in Adegem en Maldegem. Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe reeks., 49, pp.1-31.
Bourgeois, I. e.a., 2003. De ijzertijd in Zele (ca. 800-ca. 50 v.C.): aan de periferie van een veranderende wereld. VOBOV-info. Themanummer: 'Zele in de kijker. Nieuwe vindplaatsen op de archeologische kaart van Oost-Vlaanderen', 57, pp.11-24.
Bauters, L., De Clercq, W. & Mestdagh, H., 1998. Deinze. De ruilverkaveling Wontergem archeologisch doorgelicht. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1997, pp.107-110.
De Clercq, W. & Van Rechem, H., 1999. Denderbelle. Fonteintje, sites I & II: nederzettingssporen uit de late ijzertijd (5de en 4de eeuw v. Chr.). Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium. Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen 1998, 1998, pp.88-89.
De Clercq, W., 2001. De rivier als context: opgebaggerde Gallo-Romeinse vondsten uit de Schelde en de Rupel. VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 54, pp.29-35.
Perdaen, Y. e.a., 2006. Een Bandkeramische dissel in Zandig Vlaanderen. Notae Praehistoricae, 26, pp.199-202.
De Clercq, W. & Stoops, G., 2010. Een inheems-Romeinse nederzetting te Drongen - Keiskant (Gent, O.-Vl.). Romeinendag - Journée d'archéologie Romaine 24-04-2010, 2010, pp.105-110.

Pagina's