Biblio

Zoeken
Exporteer 24 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Verlaeckt, K.  [Alle filters opschonen]
Bijdrage in boek
Bourgeois, J. & Semey, J., 1991. Contribution de la photographie aérienne à l'étude de l'Age dur Fer en Flandre intérieure. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica. Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 89-100.
Crombé, P., 1991. L'occupation préhistorique dans le nord-ouest de la plaine de la Vallée Flamande. Analyse de résultats de prospection. In H. Thoen e.a. Studia Archaeologica, Liber Amicorum Jacques A.E. Nenquin. Gent, pp. 101-107.
Verlaeckt, K., 1996. Riviervondsten en depots: offers of tekens van macht?. In K. Verlaeckt Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca. 2000-750 v. Chr.). Dendermonde, pp. 49-71.
Verlaeckt, K., 1996. Riviervondsten en depots: offers of tekens van macht?. In K. Verlaeckt Tussen heuvel en rivier. De bronstijd in Oost-Vlaanderen (ca. 2000-750 v. Chr.). Dendermonde, pp. 49-71.
Vynckier, J. Hendrix, V., 1996. Wood determination. In K. Verlaeckt Between river and Barrow. Britisch Archaeological Reports, International series. Oxford, pp. 71-72.
Tijdschriftartikel
Verlaeckt, K., 2003. Archeo-sprokkel (1): de baggervondsten van Schoonaarde 1925. Cronycke. Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 19, pp.6-8.
De Clercq, W. & Verlaeckt, K., 1998. Het Land van Nevele: een beknopt fysisch profiel. Een kijk op het archeologisch verleden van het Land van Nevele. Themanummer VOBOV-info, 47, pp.2-5.
De Wilde, G. & Verlaeckt, K., 1997. Keltische munten uit de Schelde nabij Antwerpen. Lunula. Archaeologia Protohistorica, V, pp.80-82.
Verlaeckt, K., 1995. Laat-Romeinse spelden uit de Schelde te Schellebelle. Romeinendag. 15 maart 1995, 1995, pp.32-34.
Verlaeckt, K. & Proos, R., 1996. Laat-Romeinse Wijster-spelden uit de Schelde nabij Wichelen. Inleiding tot de problematiek van de Romeinse en Middeleeuwse riviervondsten. Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent. Nieuwe Reeks, 50, pp.1-21.
De Wilde, G. & Verlaeckt, K., 1999. Munten uit de modder. Een staalkaart van 24 eeuwen monetaire geschiedenis uit de Schelde nabij Antwerpen. BRABOM, Berichten en rapporten over het Antwerps Bodemonderzoek en Monumentenzorg , III, pp.193-246.
Verlaeckt, K., 1993. Nieuwe bronzen uit de Schelde ter hoogte van Antwerpen-Linkeroever (A.). Lunula. Archaeologia protohistorica, 1, pp.75-76.
De Mulder, G. & Verlaeckt, K., 1996. Tussen Moerzeke en Baasrode: over bronzen baggervondsten uit de Schelde. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde, 15, pp.113-124.