Biblio

Zoeken
Exporteer 127 resultaten:
Auteur [ Type(Asc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Raveschot, P.  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Raveschot, P., 1982. Dobbel Slot/5. Mestput. Stadsarcheologie, 6(3), pp.2-13.
De Smet, G. & Raveschot, P., 1980. Dobbel Slot /1. Onderzoek van een bedreigd terrein. Stadsarcheologie. Viermaandelijks tijdschrift van de gentse vereniging voor stadsarcheologie v.z.w., 4(1), pp.20-26.
Raveschot, P., 1978. De vroeg-middeleeuwse ceramiek in Gent. Archaeologia Mediaevalis, 1, p.5.
Laleman, M.-C. & Raveschot, P., 1988. De Sint-Baafsabdij in Gent (O.-Vl.). Archaeologia Mediaevalis , 11, pp.46-47.
De Smet, G. & Raveschot, P., 1989. Ceramische recipiënten uit de beerput van Oudburg 21. Stadsarcheologie Bodem en monument in Gent, 13(3), pp.15-26.
Paper op een congres
Raveschot, P., 1989. Céramique peinte du Haut Moyen Age découverte à Gand (Belgique) et présumée du nord de la France. In Actes du Colloque de Lille (26-27 mars 1988). Lille, pp. 231-241.
Handelingen van een congres
Laleman, M.C. & Raveschot, P., 1992. L'hôpital de la Bijloke à Gent: premier bilan de la recherche archéologique. Actes du LIe congrès de la Fédération des Cercles d'Histoire et d'Archéologie de Belgique, II, pp.129-135.
Bijdrage in boek
Raveschot, P., 1986. Zur Infrastruktur in der Stadt um 1200 am beispiel von Gent. In H. Steuer Zur Lebensweise in der Stadt um 1200. Ergebnisse der Mittelalter Archäologie. Zeitschrift für Archäologie des Mittelalters, Beiheft. Köln, pp. 263-273.
Van der Plaetsen, P., 1986. Vlees en Vis. In C. Laleman & Raveschot, P. Wat een leven binnen die muren, Gent 1100-1350. Gent, pp. 97-100.
Raveschot, P., 1979. Romeins brandrestengraf in de Pekelharing. In J. Vandehoute & Lalleman, M. - C. Oude koeien uit de gracht.. Gent, pp. 7-8.
Raveschot, P., 1984. Merovingische vondsten in Kortrijk. In Bodemschatten uit Zuid-West-Vlaanderen. Resultaten van 25 jaar oudheidkundige opgravingen. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid West Vlaanderen. Kortrijk, pp. 51-52.
Laleman, M. & Raveschot, P., 1994. Maisons patriciennes médiévales à Gand (Gent, Belgique). In P. Demolon, Galiné, H., & Verhaeghe, F. Archéologie des villes dans le Nord-Ouest de L'Europe (7e-13e siècle) Actes du 4e Congrès International d'Archéologie Médiévale Douai 1991. Douai, pp. 201-206.
Raveschot, P., 1986. Duistere tijden vóór de Noormannen. In Anoniem Wat 'n leven binnen die muren! Gent 1100-1350. Gent, pp. 35-38.
Gautier, A., 1985. Dierresten. In M. Laleman & Raveschot, P. De Sint-Pietersabdij te Gent - Het rijke leven van zieke monniken - Twee afvalputten uit de infermerie (1600-1780). Archeologische Monografie. Gent, pp. 83-85.

Pagina's