Biblio

Zoeken
Exporteer 166 resultaten:
Auteur [ Type(Desc)] Jaar
Filters: Auteur gelijk is aan Crombé, Philippe  [Alle filters opschonen]
Tijdschriftartikel
Bauters, L. & Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. Een meerperiodenvindplaats uit de prehistorie nabij de Meirstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.125-126.
Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. IJzertijdsporen nabij de Gentstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.123-124.
Crombé, P., 1997. Nevele - Vosselare. Vondsten uit de metaaltijden aan de Landegemstraat. Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen, 1996, pp.121-122.
Crombé, P., 1988. Noodopgraving op de Square Albert te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.202-203.
Crombé, P., 1986. Nukerke (Maarkedal, O.-Vl.). Archeologie, 2, p.97.
Crombé, P. & Meganck, M., 1994. Oostwinkel tijdens de prehistorie: resultaten van de opgravingscampagne 1993. Heemkundige bijdragen uit het Meetjesland, 3, pp.122-135.
Crombé, P., 1988. Prehistorische vondsten in het Zuid-Oostvlaamse Heuvelgebied. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 37, pp.193-201.
Crombé, P., 1986. Prehistorische vondsten op de Muziekberg (Ronse). Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 35, pp.5-19.
Crombé, P., Sergant, J. & Van der Haegen, G., 1998. Prehistorische vondsten op het Goudenleeuwplein te Gent. Stadsarcheologie. Bodem en Monument in Gent, 22(1), pp.4-9.
Crombé, P., 1986. Ronse (O.-Vl). Archeologie, 2, pp.97-98.
Crombé, P., 1990. Stadsarcheologisch onderzoek te Ronse. Annalen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van inde , 39, pp.221-224.
Crombé, P., 2005. Steentijdonderzoek in het tracé van het Deurganckdok (2000-2003). VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 61, pp.29-40.
Sergant, J. & Crombé, P., 2001. Steentijdvondsten uit de monding van de Rupel te Wintam. VOBOV-info. Tijdschrift van het Verbond voor Oudheidkundig Bodemonderzoek in Oost-Vlaanderen v.z.w., 54, pp.5-15.
Sergant, J. & Crombé, P., 2001. Steentijdvondsten uit het nieuwe kanaal. Jaarboek van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 36, pp.79-92.

Pagina's